Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 442 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 m. IV ketvirtis 2016 m. III ketvirtis

2016 m. II ketvirtis

2016 m. I ketvirtis

2015 m.

2014 m.

Ministras 1 EUR 3548 EUR 3572 EUR 3385 EUR 3385 EUR 3385
LTL 11688
LTL 11353
Viceministras 3 EUR 2759 EUR 2762 EUR 2762 EUR 2765  EUR 2774
LTL 9578
 LTL 9399
Ministro patarėjas 1 EUR 1760 EUR 1760

EUR 1760

EUR 1972 EUR 1895
LTL 6543
LTL 6330

 

  1. Priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. Pagal galiojančius teisės aktus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (viceministrai, ministro patarėjai) negali turėti kvalifikacinių klasių ir jiems negali būti už jas mokami priedai. Dėl to už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą jiems buvo skirtos priemokos.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 IV ketvirtis 2016 m. III ketvirtis

2016 m. II ketvirtis

2016 m. I ketvirtis

               2015 m.

2014 m.

Ministerijos kancleris 1 EUR 2901 EUR 2867 EUR 2850

EUR 2850

EUR 2850
LTL 9840

LTL 9828 

Departamento direktorius 14 EUR 2234 EUR 2222 EUR 2212

EUR 2158

EUR 2128
LTL 7348
LTL 7178
Departamento direktoriaus pavaduotojas 17 EUR 1887 EUR 1891 EUR 1867

EUR 1876

EUR 1870
LTL 6457
LTL 6258
Departamento patarėjai 5 EUR 1721 EUR 1696 EUR 1715 EUR 1641 EUR 1560
LTL 5386
LTL 5608
Departamento skyriaus vedėjas 47 EUR 1619 EUR 1604 EUR 1611 EUR 1616 EUR 1567
LTL 5410
LTL 5252
Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas 24 EUR 1414

EUR 1424

EUR 1435 EUR 1418 EUR 1411
LTL 4871
LTL 4772
Savarankiško skyriaus vedėjas 6 EUR 1873 EUR 1858 EUR 1952 EUR 1956 EUR 1909
LTL 6591
LTL 6072
Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 EUR 1589 EUR 1589 EUR 1583 EUR 1676 EUR 1557
LTL 5376
LTL 5254
Vyriausiasis specialistas 256 EUR 1121 EUR 1127 EUR 1124 EUR 1101 EUR 1081
LTL 3732
LTL 3629
Vyresnysis specialistas 11 EUR 920 EUR 932 EUR 919

EUR  892

EUR 897
LTL 3097
LTL 2975
Atašė 5 EUR 1350 EUR 1350 EUR1344 EUR 1323 EUR 1293
LTL 4464
LTL 4084

Paaiškinimai

Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

  1. priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. darbuotojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija jiems suteikė arba pakelė kvalifikacinę klasę.

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 m. IV ketvirtis 2016 m. III ketvirtis

2016 m. II ketvirtis

2016 m. I ketvirtis

2015 m.

2014 m.

Vyriausiasis specialistas 7 EUR 1012 EUR 990 EUR 990

EUR 990

EUR 950
LTL 3280
LTL 3171
Vyresnysis specialistas 4 EUR 908 EUR 904 EUR 904

EUR 904

EUR 899
LTL 3104
LTL 3056
Specialistas 2 EUR 696 EUR 696 EUR 696

EUR 696

EUR 696
LTL 2403
LTL 2220
Tarnautojas 5 EUR 723 EUR 723 EUR 723 EUR 723 EUR 798
LTL 2755
LTL 2730
Darbininkas 14 EUR 527 EUR 557 EUR 504 EUR 481 EUR 447
LTL 1543
LTL 1383

Paaiškinimai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 325 iki 350 eurų. 

Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-10