Ekonominės raidos scenarijaus rengimo metodika

Finansų ministerija ekonominės raidos scenarijų rengia vadovaudamasi bendrosios ir dalinės pusiausvyros modeliavimo principais ir nacionalinės sąskaitybos principais. Projekcijos yra grindžiamos prielaida dėl išankstinių duomenų tikslumo. Taikomi regresinės analizės ir ekonometrinio modeliavimo metodai. Naudojamos TVF ir ekspertų, dirbusių pagal PHARE projektus, pasiūlytos metodikos. Projekcijos yra derinamos su Lietuvos banko, šakinių ministerijų, Lietuvos statistikos departamento ekspertais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07