Subsidijų schemos

Subsidijų schema (angl. Block Grant) - tai negrąžintinos paramos programa, skirta remti galutinių pareiškėjų parengtus paprojekčius ir padengti tarpinės institucijos išlaidas, patiriamas administruojant šią schemą.

Subsidijų schema - konkrečiam tikslui sukurtas fondas. Jis steigiamas, kai paprojekčiai ar galutiniai paramos gavėjai yra per maži, kad būtų galima iš anksto juos numatyti ar efektyviai administruoti kiekvieną paprojektį atskirai. Už subsidijų schemos valdymą ir paprojekčių įgyvendinimo priežiūrą atsakinga subsidijų schemos tarpinė institucija.

Iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2004-2009 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo finansuojamos 4 subsidijų schemos: