Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Nevyriausybinių organizacijų fondas

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondo tikslas – remti nevyriausybines organizacijas, plėtojant jų institucinius gebėjimus ir turint bendrą tikslą - sustiprinti demokratinę ir pilietinę visuomenę ir sutvirtinti NVO sektorių Lietuvoje.

2007 m. sausio 29 d. šalys donorės patvirtino NVO fondo paraišką. Paramos teikimo sutartis su donorais buvo pasirašyta 2007 m. liepos 3 d., o 2007 m. rugsėjo 20 d. buvo pasirašyta sutartis su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusiu ir fondą administruosiančiu sekretoriatu.

NVO fondas rėmė projektus, kurie skatino tvarią plėtrą aplinkosaugos ir aplinkosauginio švietimo, kultūrinio paveldo apsaugos ir bendruomenės vystymosi suderinimo, socialinės atskirties visuomenėje mažinimo, socialinių paslaugų vystymo, mokslo ir švietimo vaidmens, demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimo bei kitose srityse.

NVO fondo remiamos projektų veiklos buvo tyrimai, mokymai, konferencijos, seminarai, visuomenės informavimo programos, NVO institucinis stiprinimas, keitimasis geros praktikos pavyzdžiais, tarptautinis bendradarbiavimas ir kt.

Tinkamais pareiškėjais, galinčiais teikti projektų paraiškas ir gauti NVO fondo paramą, buvo laikomos Lietuvos Respublikoje įregistruotos asociacijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių bent vienas steigėjas ir (arba) dalininkų yra valstybės ar savivaldybės institucijos), labdaros ir paramos fondai. Projekto partneriais galėjo būti juridiniai asmenys, registruoti EEE priklausančioje šalyje (visose ES valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine). 

NVO fondo biudžetas siekė 5.5 mln. eurų, iš jų - 5 mln. eurų buvo skiriama paprojekčių įgyvendinimui.

NVO fondas skyrė paramą dviejų kategorijų (mažesniems ir didesniems) paprojekčiams. Mažiems paprojekčiams buvo skirta ne mažiau kaip 10 000 eurų ir ne daugiau kaip 50 000 eurų, o dideliems paprojekčiams buvo skirta ne mažiau kaip 50 001 euras ir ne daugiau kaip 100 000 eurų.

2008 m. gegužės 15 d. pasibaugus I-ajam kvietimui teikti projektų paraiškas EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų NVO fondo paramai gauti, nevyriausybinių organizacijų fondo sekretoriatas užregistravo 390 pateiktų paraiškų. Į administracinės atitikties bei tinkamumo vertinimo etapus buvo perduotos visos 390 paraiškų. Įvertinus visų paraiškų paramai gauti atitikimą vertinimo etapų kriterijams bei patikslinus paraiškas, 359 paraiškos buvo perduotos į tikslingumo finansuoti vertinimą. Prašoma paramos suma buvo 71 192 078,97 Lt. Atsižvelgiant į didelį tikslingų finansuoti paraiškų skaičių ir 2008 m. gegužės 30 d. metinio susitikimo su donorais metu priimtus sprendimus, priežiūros komiteto posėdyje buvo nuspręsta fondo lėšas dideliems ir mažiems paprojekčiams paskirstyti per vieną kvietimą. Paramą iš NVO fondo gavo 30 didelių ir 75 maži paprojekčiai.

  • NVO įgyvendinamų paprojekčių sąrašą galima rasti čia.
  • Daugiau informacijos apie NVO fondą galite rasti tinklalapyje.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-20