Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas paskelbiamas, atsakingoms institucijoms parengus reikalingą kvietimo dokumentaciją. Paskelbus kvietimą, įvairiose Lietuvos apskrityse yra organizuojami informaciniai seminarai potencialiems pareiškėjams, kurių metu suinteresuoti asmenys supažindinami su pagrindinėmis kvietimo sąlygomis ir svarbiausiais kvietimo dokumentais bei jų pildymu.

Kvietimai teikti paraiškas trunka ne trumpiau kaip 2 mėnesius. Per šį laikotarpį galimi pareiškėjai užpildo paraišką, kitus reikalingus dokumentus, ir iki kvietimo termino pabaigos pateikia juos institucijai, nurodytai kvietimo skelbime. Pasibaigus kvietimui teikti paraiškas, organizuojamas gautų paraiškų vertinimas.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07