ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2013 m.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2013 m.

Projekto kodas: VP4-1.3-FM-01-V-06-001

Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Projekto paraiškoje numatytais vertinimais siekiama: 1. nustatyti ES struktūrinės paramos poveikį Lietuvos konkurencingumo didinimui, siekiant atsiskaityti už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatytų tikslų pasiekimą; 2. nustatyti ES struktūrinės paramos poveikį žmogiškųjų išteklių plėtrai, siekiant atsiskaityti už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatytų tikslų pasiekimą. Vertinimo galimybių stipinimo priemonių įgyvendinimas padės stiprinti tikslinių grupių gebėjimus vertinimo srityje, didinti vertinimo kokybę ir geriau panaudoti vertinimo rezultatus.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 234 592,22 Eur

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-20