Priimtas sprendimas dėl Lietuvos Respublikos – Šveicarijos Konfederacijos programos projektų finansavimo

2015 m. spalio 30 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-254 patvirtinti finansuojamų ir rezervinių projektų sąrašai pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto kvietimą teikti paraiškas institucijų partnerystės projektams įgyvendinti.

Atlikus vertinimą, priimtas sprendimas finansuoti 9 institucijų partnerystės projektus, kurių nustatyta bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1,08 mln. eurų.

Pirmininko įsakymas dėl finansuojamų ir rezervinių projektų sąrašų.

Su institucijomis, dėl kurių priimtas sprendimas finansuoti projektus, artimiausiu metu bus sudaromos projektų paramos sutartys. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-11-04