Aerozolis Lietuvoje: regiono ir vietinės kilmės pirminio ir antrinio aerozolio indėlio dalelių koncentracijai pietryčių Baltijos regione tyrimas

Mokslinių tyrimų sritis: gamtos mokslai

Projektui įgyvendinti skirta:

iki 2 489 000,00 Lt, iš kurių 2 115 650,00 Lt - Šveicarijos paramos lėšos, ir 373 350,00 Lt - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos.
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2012 m. lapkričio 1 d.
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2016 m. kovo 31 d.
Projekto vykdytojas: valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
Projekto Šveicarijos partneris: Paul Scherrer institutas

Projekto aprašymas

Atmosferos aerozolio dalelės veikia žmonių sveikatą ir įtakoja radiacinio balanso pusiausvyrą. Šių reiškinių mastai dėl anglies turinčių aerozolio dalelių šaltinių transformacijos ir gyvavimo trukmės atmosferoje neapibrėžties tebėra nežinomi. Anglies turinčių aerozolio dalelių sudėtyje yra organinės ir elementinės anglies (OC ir EC), kurių dalis sudaro iki pusės submikroninio troposferos aerozolio dalelių masės. Vyksmai ir šaltiniai veikiantys aerozolio dalelių sudėtį ir koncentraciją aplinkos ore yra labai sudėtingi, todėl juos kontroliuojančių veiksnių identifikavimas taip pat yra labai sudėtingas ir komplikuotas. AEROLIT projektas įgalins ilgalaikius išsamius anglies turinčių aerozolio dalelių sudėties matavimus Lietuvos miesto, kaimo ir pajūrio vietovėse.

Matavimai apjungs patikrintas efektyvias dalelių šaltinių nustatymo metodikas, pavyzdžiui, tiesioginių matavimų (on-line) aerozolio dalelių masių spektrometrijos ir elementinės anglies optinių savybių tyrimus. AEROLIT projekto metu taip pat bus panaudoti neseniai sukurti netiesioginių matavimų (off-line) analizės metodai, įskaitant didelės skiriamosios gebos ir šiluminės desorbcijos/dujų aerozolio chromatografijos metodais pagrįstus aerozolio dalelių masės spektrometrijos matavimo metodus, tai pat konkrečių junginių izotopų santykio analizę. Šie matavimai bus papildyti biomasės deginimo molekulinių žymenų ir 14c analize atskiriant iškastinio kuro ir šiuolaikinės anglies kilmės šaltinius. Išsamus matavimų duomenų rinkinys bus nagrinėjamas pasitelkiant šiuolaikinius (state-of-the-art) dalelių šaltinių atpažinimo būdus ir įrangą, tokius kaip teigiama matricos faktorizacija (PMF), chemijos masės balanso ir hibridiniai modeliai. Tai leis atlikti aerozolio dalelių analizę Lietuvoje skirtingais požiūriais: tiesioginiai aerozolio dalelių išmetimai bus palyginti su jų antriniu formavimosi vietinių ir tolimosios pernašos šaltinių atveju, taip pat nustatyti konkrečius aerozolio dalelių šaltinius ir vyksmus veikiančius Lietuvos oro kokybę. AEROLIT rezultatai ženkliai pagerins efektyvių oro kontrolės strategijų rengimą ir suteiks tvirtą pagrindą integruoti Lietuvos oro kokybės naujas inovatyvias žinias į pasaulinius mokslinių tyrimų tinklus ir projektus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07