Kitos paramos formos

Projektų rengimo fondas – tikslinis fondas, iš kurio skiriama finansinė parama galutinėms programų ir subsidijų schemos paraiškoms rengti. Lėšos gali būti naudojamos galimybių studijų, poveikio aplinkai vertinimo, kitiems dokumentams, reikalingiems galutinei paraiškai rengti.

Pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą Projektų rengimo fondui skiriama parama sudaro 500 000 CHF, Lietuvos bendrasis finansavimas – apie 88 000 CHF.

Finansavimas iš Projektų rengimo fondo neturi viršyti 85 proc. visų faktinių finansuoti tinkamų galutinės projekto paraiškos parengimo išlaidų.

Paramos gavėjai: programų ir subsidijų schemos tarpinės institucijos.

Projektų rengimo fondo įgyvendinimas baigtas.

Techninės paramos fondas skirtas institucijoms, atsakingoms už Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos administravimą Lietuvoje ir gali būti naudojamas išlaidoms, susijusioms su šios programos valdymu ir funkcijų vykdymu, padengti.

Pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą Techninės paramos fondui skiriama 1,08 mln. CHF.

Paramos gavėjai: Finansų ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07