Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


NVO subsidijų schemos priežiūros komitetas

Siekiant užtikrinti efektyvų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos įgyvendinimą ir lėšų naudojimo kontrolę Lietuvoje, 2011 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K- 053 buvo įsteigtas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos (toliau – NVO fondas) priežiūros komitetas (toliau – NVO Priežiūros komitetas). 

NVO Priežiūros komitetą sudaro šių institucijų atstovai:

 • Finansų ministerijos,
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
 • VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA),
 • Lietuvos savivaldybių asociacijos,
 • Nevyriausybinių organizacijų.

Personalinė NVO Priežiūros komiteto sudėtis buvo patvirtinta 2011 m. vasario 8 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-053 ir vėlesniais šio įsakymo pakeitimais:

 • 2012 m. sausio 12 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-008
 • 2012 m. balandžio 26 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-154.
 • 2012 m. liepos 2 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-249.
 • 2013 m. kovo 18 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-112.
 • 2015 m. kovo 6 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-099.

Stebėtojų teisėmis NVO Priežiūros komiteto posėdžiuose dalyvauja Šveicarijos ambasados (Šveicarijos įnašo biuro - Swiss Contribution Office) ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

NVO Priežiūros komiteto funkcijos

NVO Priežiūros komitetas tvirtina pagrindines kvietimų teikti projektų paraiškas NVO fondo paramai gauti sąlygas (projektų atrankos kriterijus, kvietimo biudžetą ir kitas sąlygas), galutinį kvietimo teikti projektų paraiškas fondo paramai gauti lėšų paskirstymą tarp mažų ir didelių projektų. Atsižvelgiant į projektų paraiškų įvertinimo rezultatus tvirtina paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą vertinimo rezultatų suvestinę, paraiškų tikslingumo finansuoti vertinimo ataskaitą, galutinius paprojekčių biudžetus, teikia rekomendacijas Finansų ministerijai ir projekto vykdytojui (CPVA) dėl fondo įgyvendinimo, vykdo NVO fondo įgyvendinimo priežiūrą, svarsto projekto vykdytojo (CPVA) parengtas fondo įgyvendinimo ataskaitas ir joms pritaria arba nepritaria (pateikdama atitinkamas pastabas ir pasiūlymus).  

Posėdžiai

 • 2015 m. liepos 24 d. buvo atlikta septintoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta NVO fondo antroji galutinė projekto ataskaita Šveicarijai. Sprendimą galite rasti čia.
 • 2015 m. birželio 26 d. įvyko aštuntasis NVO Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo pristatyti NVO fondo įgyvendinimo rezultatai bei patvirtinta pirmoji Galutinė projekto ataskaita Šveicarijai. NVO Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia. Priedai: 1.
 • 2015 m. vasario 13 d. buvo atlikta šeštoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta NVO fondo antrojo pusmečio tarpinė projekto ataskaita Nr. 7 ir metinė projekto ataskaita Nr. 4  Šveicarijai. Sprendimą galite rasti čia.
 • 2014 m. rugsėjo 2 d. buvo atlikta penktoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta NVO fondo tarpinė projekto ataskaita Šveicarijai Nr. 6. Sprendimą galite rasti čia.
 • 2014 m. kovo 25 d. buvo atlikta ketvirtoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta NVO fondo tarpinė projekto ataskaita Nr. 5 ir metinė projekto ataskaita Nr. 3  Šveicarijai bei pritarta kreipimuisi į Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūrą dėl Paramos susitarimo įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo. Sprendimą galite rasti čia.
 • 2013 m. spalio 14 d. buvo atlikta trečioji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta NVO fondo tarpinė projekto ataskaita Nr. 4. Sprendimą galite rasti čia
 • 2013 m. balandžio 16 d. įvyko septintasis NVO Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo patvirtinta NVO fondo tarpinė projekto ataskaita Nr. 3 ir metinė projekto ataskaita Nr. 2  Šveicarijai bei paskirstytas NVO fondo paramos likutis rezervinio sąrašo paraiškoms finansuoti. NVO Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2012 m. gruodžio 20 d. buvo atlikta antroji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta Galutinė paraiškų tikslingumo finansuoti vertinimo ataskaita. NVO Priežiūros komiteto sprendimą galite rasti čia, ataskaitą čia.
 • 2012 m. rugsėjo 13 d. įvyko šeštasis NVO Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo patvirtintas NVO priežiūros komiteto darbo reglamento pakeitimas, NVO fondo 2-oji tarpinė ataskaita bei preliminari tikslingumo finansuoti vertinimo ataskaita. NVO Priežiūros komiteto protokolą galite rasti čia.
 • 2012 m. liepos 3 d. įvyko penktasis NVO Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo patvirtinta Galutinė paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą suvestinė, svarstyta preliminari tikslingumo finansuoti vertinimo ataskaita bei patikslintas NVO fondo priežiūros komiteto darbo reglamentas. NVO Priežiūros komiteto protokolą galite rasti čia.
 • 2012 m. birželio 18 d. įvyko ketvirtasis NVO Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo pristatyti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo paprojekčių vertinimo rezultatai ir paraiškų tikslingumo finansuoti vertinimo etapas, nagrinėti Paprojekčių administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą vertinimo etapo skundai. NVO Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2012 m. vasario 20 d. įvyko trečiasis NVO Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo patvirtinta NVO fondo projekto metinė ir tarpinė ataskaitos, preliminari Paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą vertinimo rezultatų suvestinė bei pritarta Paraiškų pagal NVO subsidijų schemą tikslingumo finansuoti vertinimo strategijai. NVO Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2011 m. gegužės 11 d. buvo atlikta rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtintos Gairės pareiškėjams Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, paramai gauti pagal nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą. NVO Priežiūros komiteto sprendimą galite rasti čia.
 • 2011 m. balandžio 6 d. įvyko antrasis NVO Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buo aptartas Gairių pareiškėjams Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, paramai gauti pagal nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą, projektas. NVO Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2011 m. kovo 8 d. įvyko pirmasis NVO Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo patvirtintas Priežiūros komiteto darbo reglamentas, aptartas Gairių pareiškėjams Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, paramai gauti pagal nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą, projektas. NVO Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia. Priedai: 12.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-10-21