Pavienis projektas

Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose

Bendras pavienio projekto tikslas - sukurti sistemą, leidžiančią proceso dalyviams dalyvauti teismo posėdyje per atstumą. Įgyvendinus pavienį projektą "Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose" bus sukurta sistema, kuri leistų rengti nuotolinius teismo posėdžius, taip pat įrašyti ir saugoti šių posėdžių medžiagą elektronine forma. Šios technologinės naujovės paskirtis – paspartinti bylų nagrinėjimą ir užtikrinti visuomenės saugumą.

Už pavienio projekto rengimą ir įgyvendinimą Lietuvoje yra atsakinga Nacionalinė teismų administracija.

Bendra projekto vertė – 2 084 038 CHF (t. y. 5 272 616 Lt, iš jų 85 proc. – Šveicarijos paramos lėšos, 15 proc. – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos).
Projekto trukmė – 2011 m. gegužės 3 d.–2015 m. gruodžio 31 d.

Projekto uždaviniai:

  • optimizuoti teismų darbą lėšų ir laiko sąnaudų atžvilgiu;
  • palengvinti galimybes tam tikroms visuomenės grupėms dalyvauti teismų posėdžiuose;
  • plėsti modernių technologijų taikymą teismų veikloje.

Projekto partneriai:

  • Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas);
  • Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (toliau – Generalinė prokuratūra).

Vykdant šį Projektą buvo numatyta:

  • vaizdo konferencijų įranga aprūpinti dalį Lietuvos Respublikos teismų, Kalėjimų departamentui pavaldžias įkalinimo įstaigas, kurios vykdo kardomąjį kalinimą (suėmimą) ir laisvės atėmimo bausmę, dalį prokuratūros įstaigų bei NTA;
  • dalį teismų, NTA, įkalinimo bei prokuratūros įstaigos darbuotojų apmokyti naudotis minėtąja įranga;
  • nupirkti ir NTA įdiegti nuotolinių teismo posėdžių vaizdo įrašymui ir saugojimui elektroniniu formatu reikalingą kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą;
  • suorganizuoti ne mažiau nei 3 teismų, NTA ir įkalinimo įstaigų darbuotojų vizitus į ES ir ELPA šalis, siekiant keistis patirtimi teismuose naudojant vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įrangą.

Stacionari vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įranga įdiegta šiuose teismuose: Lietuvos Aukščiausiame Teisme, Lietuvos apeliaciniame teisme, Vilniaus apygardos administraciniame teisme, Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismuose, didžiausiuose apylinkių teismuose – Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio miestų apylinkių teismuose, Kauno ir Šiaulių apylinkių teismuose bei keturiuose apylinkių teismuose, kuriems priskirtoje teritorijoje yra įkalinimo įstaigos – Alytaus, Marijampolės, Kaišiadorių ir Vilkaviškio rajonų apylinkių teismuose, taip pat ši įranga bus diegiama ir šiose įkalinimo įstaigose: Kybartų, Panevėžio, Pravieniškių, Vilniaus 1-uose, Vilniaus 2-uose, Alytaus, Marijampolės pataisos namuose, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Šiaulių ir Kauno tardymo izoliatoriuose.

Kilnojamos vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įrangos komplektai perduoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio apygardų teismams ir juose bus naudojami pagal poreikį, pavyzdžiui, rengiant vaizdo konferencijų posėdžius tarp apylinkių teismų, posėdžius, kuriuose dalyvauja teismo atstovai ir atokiai gyvenantys bylos dalyviai, ir kt. Taip pat 2 kilnojamos įrangos komplektai perduoti naudoti Generalinei prokuratūrai ir Kauno apygardos prokuratūrai.

Įgyvendinus projektą, realizuota galimybė proceso šalims ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims nuotoliniu būdu dalyvauti teismo posėdžiuose. Toks dalyvavimas posėdyje leis sutaupyti ekspertų darbo laiką, liudytojų laiką, kurį jie sugaištų kelionėms į teismo posėdį ir atgal. Be to, naudojantis vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įranga saugiai galės būti apklausiami įslaptinti liudytojai, išvengiant jų pristatymo į teismą ir visų su tuo susijusių išlaidų. Pažymėtina, kad apklausiant liudytojus nauju būdu, bus užtikrinamos didesnės jų saugumo garantijos.

Vaizdo konferencijų būdu galės būti apklausiami taip pat asmenys, kuriems į teismą atvykti yra problemiška: neįgalieji, sergantys tam tikromis ligomis, turintys psichologinių problemų dėl betarpiško dalyvavimo viešame teismo posėdyje, nepilnamečiai, taip pat nuteistieji, įtariamieji, esantys laisvės apribojimo įstaigose. Pastarųjų dalyvavimas posėdyje leis išvengti būtino konvojavimo į teismą, taigi, bus taupomos valstybės lėšos, skiriamos tokiems asmenims transportuoti, saugoti. Pažymėtina, kad, atsisakius nuteistųjų, kaltinamųjų ar įtariamųjų konvojavimo, bus užtikrinamas jų ir kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų saugumas, išvengiama psichologinės įtampos teismo posėdžio metu. Galimybės teismo posėdyje dalyvauti netiesiogiai sudarymas padidins žmogaus teisę į teisingumo vykdymo užtikrinimą, bylos išnagrinėjimą per įmanomą trumpiausią laiką, skaidrumą ir viešumą.

Daugiau informacijos apie šį projektą galite rasti čia.

Pavieno projekto "Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose" įgyvendinimas baigtas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-23