Stipendijų fondas

Stipendijų fondas (Sciex-NMSch) – tikslinis fondas, skirtas skatinti Lietuvos tyrėjų mokslinius gebėjimus ir remti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje. Tai yra viena iš Šveicarijos paramos, skirtoms mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, finansuojamų priemonių.

Stipendijų fondui Šveicarijos skiriama parama sudaro 4 mln. Šveicarijos frankų (apie 8,8 mln. Lt).

Fondo įgyvendinimo periodas: 2009-2016 m.

Pagrindinis fondo uždavinys – užmegzti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, kuris:

 • gerina individualius tyrėjų gebėjimus,
 • skatina mokslinį progresą ir inovacijas,
 • sukuria arba sustiprina ryšius tarp tyrėjų. 

Stipendijų fondo lėšomis finansuojamos 6-24 mėnesių stažuotės jauniesiems tyrėjams, siekiantiems daktaro laipsnio, po doktorantūros stažuotės bei trumpalaikiai moksliniai vizitai.

Iš Stipendijų fondo gali būti finansuojamos šios veiklos:

 • Jaunųjų tyrėjų mokslinės stažuotės:
  • 6–24 mėn. stažuotės doktorantams,
  • 6–18 mėn. stažuotės mokslų daktarams.

Trys trumpalaikiai (5 dienų) stažuočių vadovų vizitai užmegzti mokslinį bendradarbiavimą, aplankyti jaunąjį tyrėją ir aptarti paskesnį tyrimų projektą. Taikoma stažuotės vadovams iš Naujų ES narių ir Šveicarijos. Daugiau informacijos. Programa nėra skirta finansuoti studijas.

Tinkamos išlaidos:

 • Stažuotojo atlyginimas:
  • 50 000 CHF (doktorantams 1-12 stažuotės mėnesiais),
  • 55 000 CHF (doktorantams 12-24 stažuotės mėnesiais),
  • 80 000 CHF (mokslų daktarams).
 • Socialiniai darbdavio mokesčiai:
  • Iki 2500 CHF – papildoma parama stažuotojui (kelionė, dalyvavimas konferencijose).
  • Iki 2500 CHF vienam vizitui (iki 7500 CHF trims vizitams) – trumpalaikiai vizitai stažuotės vadovams.

Stipendijų fondą tiesiogiai administruoja Šveicarijos paskirta institucija - Šveicarijos universitetų rektorių konferencija (CRUS).

Institucija, atsakinga už Stipendijų fondo administravimą Lietuvoje yra Lietuvos mokslo taryba. Kontaktinis asmuo - Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Mokslo politikos departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kornelija Janavičiūtė, tel. (8 5) 210 7396, el. paštas kornelija.janaviciute@lmt.lt arba lithuania@sciex.lt.

I-asis Šveicarijos stipendijų fondo (Sciex-NMSch) kvietimas teikti paraiškas jaunųjų tyrėjų (doktorantų ir baigusių doktorantūros studijas) mokslinėms stažuotėms Šveicarijoje baigėsi 2010-04-01 (paskelbtas 2010-01-03). Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 16 paraiškų (palyginimui Estija - 6 paraiškos, Vengrija - 20 paraiškų, Lenkija - 56 paraiškos, Slovėnija - 7 paraiškos). Įvertinus paraiškas priimtas sprendimas finansuoti 6 Lietuvos jaunųjų mokslininkų paraiškas (tinkamomis finansuoti pripažintos 3 doktorantų ir 3 postdoc‘ų paraiškos). Pagal siunčiančiąją instituciją paramos laimėtojai pasiskirstė taip: Vilniaus universitetas (VU) – 2, Kauno technologijos universitetas (KTU) – 2, Lietuvos sveikato moksų universitetas (LSMU) – 1, Mykolo Romerio universitetas (MRU) – 1, o pagal mokslų sritis: socialiniai ir humanitariniai mokslai – 3, fiziniai ir biotechnologijos mokslai – 3.

II-asis Šveicarijos stipendijų fondo (Scienx-NMSch) kvietimas sulaukė 16 paraiškų iš Lietuvos jaunųjų mokslininkų (palyginimui Vengrija- 40 paraiškų, Slovakija - 30 paraiškų, Slovėnija- 13 paraiškų). 2011 metais dalyviai iš Lietuvos pateikė 6 socialinių ir humanitarinių mokslų, 9 fizinių ir biotechnologijos mokslų ir 1 tarpdisciplininių mokslų paraišką. Įvertinus paraiškas buvo priimtas sprendimas finansuoti 8 Lietuvos jaunųjų mokslininkų paraiškas (tinkamomis finansuoti pripažintos 5 doktorantų ir 3 postdoktorantų paraiškos). Pagal siunčiančiąją instituciją paramos laimėtojai pasiskirstė taip: 3 iš VU, 1 iš MRU, 1 iš LSMU, 1 iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), 1 iš Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), 1 iš VMTI Fizinių ir technologijų mokslo centro. Finansavimas skirtas 5 fizinių ir biotechnologijos mokslū srities ir 3 socialinių ir humanitarinių mokslų srities stažuotėms.

III-asis Šveicarijos stipendijų fondo (Scienx-NMSch) kvietimas buvo paskelbtas 2012 m. sausio 3 d. Iki kvietimo uždarymo 2012 m. balandžio 3 d. Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 13 paraiškų. Atlikus vertinimą, tinkamomis finansuoti pripažintos 2 doktorantų ir 3 podoktorantūros stažuotojų paraiškos. Joms skirta beveik 390 tūkst. Šveicarijos frankų (~1 mln. litų). Pagal siunčiančiąją instituciją paramos gavėjai pasiskirstė taip: 2 iš VU, 1 iš KTU, 1 iš VDU ir 1 iš VMTI Fizinių ir technologijų mokslo centro (VMTI FTMC). Pagal mokslų sritis pasiskirstymas yra toks: 4 paraiškos finansuojamos fizinių ir biotechnologijos mokslų, 1 socialinių ir humanitarinių mokslų srityje.

IV-asis Šveicarijos stipendijų fondo (Scienx-NMSch) kvietimas buvo paskelbtas 2013 m. sausio 2 d. Iki kvietimo uždarymo 2013 m. balandžio 1 d. Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 25 paraiškas. Atlikus ekspertinį paraiškų vertinimą, tinkamomis finansuoti pripažintos 8 doktorantų ir 5 mokslų daktarų paraiškos, joms paskirstyta 938 250 Šveicarijos frankų (CHF) (~2,6 mln. litų) parama. Trumpalaikiams vadovų vizitams skirta 97 500 CHF. Pagal siunčiančiąją instituciją paramos gavėjai pasiskirstė taip: 9 iš VU, po vieną iš MRU, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Europos Humanitarinio Universiteto (EHU), ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (ISM). Pagal mokslų sritis pasiskirstymas yra toks: 8 fizinių ir biotechnologijos mokslų srities ir 5 socialinių ir humanitarinių mokslų srities atstovai.

V-asis Šveicarijos stipendijų fondo (Scienx-NMSch) kvietimas buvo paskelbtas 2013 m. rugsėjo 1 d. Iki kvietimo uždarymo 2013 m. gruodžio 1 d. Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 13 paraiškų. Atlikus vertinimą, tinkamomis finansuoti pripažintos 7 doktorantų ir podoktorantūros stažuotojų paraiškos. Joms skirta 500 tūkst. Šveicarijos frankų (~1,4 mln. litų). Pagal siunčiančiąją instituciją paramos gavėjai pasiskirstė taip:3 iš VU, 2 iš KTU ir po 1 iš MRU ir VMTI FTMC. Finansavimas skirtas 6 fizinių ir biotechnologijos mokslų srities ir 1 socialinių ir humanitarinių mokslų srities stažuotei. Doktorantai ir mokslų daktaras Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose stažuosis nuo 6 iki 13 mėnesių.

Paskutinis VI-asis Šveicarijos stipendijų fondo (Scienx-NMSch) kvietimas buvo paskelbtas 2014 m. sausio 2 d. Iki kvietimo uždarymo 2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 17 paraiškų, iš jų 7 socialinių ir humanitarinių mokslų ir 10 fizinių ir biotechnologijos mokslų.  Pagal siunčiančiąją instituciją paraiškos pasiskirstė taip: 6 iš VU, 3 iš KTU, 2 iš MRU, 2 iš Lietuvos istorijos instituto, po vieną iš Gamtos tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto, VMTI FTMC ir VDU. Paraiškas pateikė 11 doktorantų ir 6 mokslų daktarai iš Lietuvos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-23