Europos strateginių investicijų fondas

NAUJIENOS:

 • 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl EFSI gyvavimo laiko pratęsimo ir jo finansinių pajėgumų padidinimo iki 33,5 mlrd. eurų. Tikimasi, kad iki 2020 m. per visą investicinį laikotarpį bus pritraukta bent 500 mlrd. eurų investicijų. Šiuo metu vyksta derybos tarp ES Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos dėl reglamento, pratęsiančio EFSI veiklą, nuostatų. 
 
 • 2017 m. birželio mėn. Europos investicijų banko (EIB) duomenimis visos 28 Europos Sąjungos valstybės narės buvo pasinaudojusios Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) finansavimo galimybėmis. Šiai dienai projektams jau yra patvirtintas 39 mlrd. EUR EFSI finansavimas. Tikimasi, kad ši finansavimo suma sugeneruos 209,1 mlrd. EUR investicijas. EFSI projektai apima įvairius sektorius: energetika (21%), moksliniai tyrimai ir inovacijos (22%), transportas (9%), skaitmeninės technologijos (10%), smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės (30%), aplinkosauga ir išteklių naudojimo efektyvumas (4%) bei socialinė infrastruktūra (4%) (žr. 1 pav.). Lietuva yra viena iš septynių valstybių narių labiausiai pirmaujančių pagal EFSI investicijų ir šalies BVP santykį (kartu su Estija, Bulgarija, Graikija, Italija, Ispanija ir Portugalija)

 

1 pav. EFSI pasinaudojusios valstybės narės (2017 m. birželio 15 d. duomenimis).


Šaltinis: Europos investicijų bankas

 

 • 2016 m. rugsėjo 29 d. Europos investicinis fondas (EIF) ir Šiaulių bankas pasirašė garantijų susitarimą, kuris bus finansuojamas Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) lėšomis. Naujasis susitarimas suteiks Šiaulių bankui galimybę finansuoti smulkųjį ir vidutinį verslą bei vidutinės kapitalizacijos įmones, taikant joms mažesnes palūkanų normas ateinančius dvejus metus. EIF garantija suteikiama pagal „ES InnovFin finansavimas inovatoriams“ iniciatyvą, kuri finansuojama iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“. Manoma, kad šis susitarimas įmonėms Lietuvoje turėtų sugeneruoti 50 mln. eurų vertės paskolų ir finasinės nuomos portfelį, sujungiantį maždaug 450 įmonių. Plačiau: http://www.sb.lt/lt/naujienos/investiciju-planas-europai-450-lietuvos-verslo-imoniu-tures-galimybe-pasinaudoti-efsi-innovfin-sutartimi,-pasirasyta-tarp-eif-ir-siauliu-banko.
 • 2016 m. rugsėjo 23 d. Europos investicijų banko (EIB) direktorių valdyba patvirtino trečiąjį Lietuvos infrastruktūros projektą, kuris bus finansuojamas iš Europos strateginių investicijų fondo (EFSI). Trečioji EFSI paskola skirta 72,15 km greitkelio ruožo Vilnius – Utena (A14) rekonstrukcijai ir modernizavimui. Šiam projektui skirta iki 40 mln. eurų EIB paskola su EFSI garantija 12 metų. Ši suma sudaro 44 proc. projekto vertės, kuri yra 90,9 mln. eurų. Projektą vykdo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
 • 2016 m. birželio 16 d. Europos investicijų banko (EIB) direktorių valdyba patvirtino pirmuosius du Lietuvos projektus, kurie bus finansuojami iš Europos strateginių investicijų fondo (EFSI). Paskolos skirtos saugumo didinimo ir jo pritaikymo numatomiems keleivių srautams aptarnauti Vilniaus oro uoste bei biokuru ir atliekomis kūrenamos kogeneracinės jėgainės Vilniuje statybos projektams. Vilniaus oro uostui 15 metų skirta EIB paskola su EFSI garantija – iki 30 mln. eurų, ji sudaro maždaug 44 proc. projekto vertės, kuri siekia beveik 69 mln. eurų. Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektui 17 metų skirta iki 190 mln. eurų EIB paskola su EFSI garantija. Ši suma sudaro beveik 50 proc. bendros projekto vertės, kuri yra 381 mln. eurų. 

 • 2016 m. birželio 2 d. Europos investicijų fondas (EIF) ir „Swedbank“ pasirašė pirmąjį daugiašalį susitarimą dėl bendradarbiavimo teikiant Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) finansavimą, pasitelkiant COSME programą. Dalyvaudamas COSME programoje „Swedbank“ per 3 metus pasiūlys 165 mln. finansavimą maždaug 3 tūkst. smulkaus ir vidutinio verslo bendrovių Baltijos šalyse. EIF pagal COSME programą suteiks Europos Komisijos užtikrintas garantijas „Swedbank“, todėl bankas skolindamas įmonėms galės suteikti finansavimą ir tais atvejais, kai įmonės neturės pakankamo užstato. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms tai reiškia palankesnes finansavimo sąlygas ir didesnį kapitalo prieinamumą. Plačiau: https://www.swedbank.lt/lt/articles/view/2490.

 • 2016 m. birželio 1 d. pradėjo veikti Europos investicinių projektų portalas – internetinis puslapis, sutelkiantis į vieną vietą projektų vykdytojus ir investuotojus iš Europos Sąjungos ir už jos ribų bei didinantis projektų matomumą ir finansavimo galimybes projektams visoje Europoje. Projektų vykdytojai norintys registruoti savo projektus Europos investicinių projektų portale ar investuotojai ieškantys patrauklių projektų, kviečiami tai daryti tiesiogiai: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html

Šaltinis: Europos Komisija

 

 • 2016 m. birželio 1 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europa vėl investuoja. Investicijų plano Europai rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai“. Per 18 mėnesių nuo Investicijų plano Europai pristatymo, sąlygos investicijų įsisavinimui pagerėjo ir ekonomika Europoje vėl auga, jau ketvirtus metus tęsiasi nuoseklus ekonominis atsigavimas, o BVP 2015 m. augo 2%. Nors investicijų lygis išlieka žemiau buvusio istorinio tvaraus augimo, tikimasi, kad 2016 m. ir 2017 m. jis tolygiai kils (žr. 2 pav.). Daugiau informacijos Europos Komisijos komunikate.

2 pav.  Europos Sąjungos investicijų tendencijos

Šaltinis: Europos Komisija

 

 • 2016 m. balandžio 22 d. Europos Komisijos atstovybė  Lietuvoje ir Europos investicijų bankas (EIB) organizavo tarptautinį seminarą „Europos strateginių investicijų fondas: galimybės Lietuvos verslo bendruomenei“. Seminaro metu EIB pristatė naujus finansinius produktus, kuriais pagal Europos strateginių investicijų fondą (EFSI) gali pasinaudoti Lietuvos verslo bendruomenė. Daugiau informacijos ir renginio medžiagą rasite čia.

 • 2016 m. kovo 30 d. Europos investicijų fondas (EIF) ir Suomijos „OP BANK“ (buvęs bankas „Pohjola“) pasirašė garantijos susitarimą, remiamą EFSI ir skirtą skolinimui inovatyvioms mažoms ir vidutinėms įmonėms ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje padidinti. Šis susitarimas „OP BANK“ sudarys galimybę naudojant EFSI lėšas per artimiausius dvejus metus suteikti 150 mln. EUR vertės paskolų. Įmonėms Baltijos šalyse planuojama suteikti ne mažiau kaip 20 mln. eurų paskolų su EIF garantija (InnovFin SME garantija). Lietuvoje pagal šį susitarimą bus finansuojami didesni projektai ir teikiamos paskolos nuo 1 mln. eurų. Plačiau: https://www.pohjola.lt/ee/pazangioms-lietuvos-verslo-idėjoms-–-20-mln-eurų-paskolų.

 • 2016 m. kovo 8 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir EIB pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Jame numatoma, kad INVEGA pradeda plėtoti partnerystę su Europos investavimo konsultacijų centru (EIKC).Memorandumas numato, kad INVEGA įsipareigoja dalytis žiniomis ir geriausia patirtimi EIKC veiklos sričių klausimais, be to, numato galimybę, kad ateityje INVEGA perimtų EIKC funkcijas ir taptų jo nacionaliniu filialu.

 • Investicijų planas Europai buvo pristatytas ir Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus atstovams 2015 m. rugsėjo 18 d. Specialiai šia proga į Vilnių buvo atvykę Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainen, atsakingas už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą, bei Europos investicijų banko prezidentas Werner Hoyer. Renginio metu Europos Komisijos, EIB ir Europos investicijų fondo atstovai pristatė galimybes, kurias naujasis Investicijų planas Europai atveria verslui, investuotojams, centrinės ir regionų valdžios institucijoms, bendruomenėms ir kitiems suinteresuotiesiems. Taip pat buvo aptariamos stambių infrastruktūros, smulkaus bei vidutinio verslo plėtros ir novatoriškų projektų finansavimo sąlygos. Renginio medžiaga: Europos Komisijos, Europos investicijų banko ir Europos investicijų fondo informacija. 

   

 

INVESTICIJŲ PLANAS EUROPAI

2014 m. lapkričio 28 d. Europos Komisija (EK) pristatė Investicijų planą Europai, kuriuo bus siekiama paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Šį planą sudaro trys viena kitą papildančios dalys. Pirma, mažiausiai 315 mlrd. EUR papildomų investicijų pritraukimas per ateinančius trejus metus, kuo efektyviau panaudojant viešuosius išteklius ir skatinant privačiojo sektoriaus investicijas. Antra, tikslinės iniciatyvos, siekiant užtikrinti, kad šios papildomos investicijos atitiktų realiosios ekonomikos poreikius. Trečia, priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti didesnį reglamentavimo sistemos nuspėjamumą ir pašalinti investavimo kliūtis, taip didinant Europos patrauklumą ir kartu stiprinant šio plano poveikį (žr. 3 pav.).

3 pav. Investicijų planas Europai 

Šaltinis: Europos Komisija                                                                                          

 

Viena pagrindinių Investicijų plano Europai sudėtinių dalių – Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) sukūrimas. 2015 m. birželio 25 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl EFSI sukūrimo.

 • EFSI tikslas: remti ilgalaikes strategines investicijas Europos Sąjungoje bei užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio skiriant mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ) ir Europos investicijų bankui (EIB) suteikiant galimybes prisiimti riziką.

 • EFSI dalyviai: EIB grupė ir  EK bei pageidaujančios valstybės narės ir kiti investuotojai (pvz., nacionaliniai plėtros bankai, privatus sektorius).

 • Finansinės priemonės, kurias teiks EFSI: paskolos, garantijos, priešpriešinės garantijos, kapitalo rinkos priemonės ir kitos finansavimo arba kredito stiprinimo priemonės.

 • EFSI finansavimas: EFSI yra 16 mlrd.  EUR Europos Sąjungos biudžeto garantija, papildyta 5 mlrd. EUR EIB nuosavo kapitalo asignavimu. Planuojama, kad per tris metus 21 mlrd. EUR EFSI lėšos įgalins 315 mlrd. EUR papildomų investicijų Europoje.  (žr. 4 pav.).

 

4 pav. Europos strateginių investicijų fondo finansavimas

Šaltinis: Europos Komisija

 

EFSI finansavimo prioritetinės sritys:

 • Energetikos sektoriaus vystymas, įskaitant energijos tiekimo saugumą;
 • Transporto infrastruktūros ir įrangos bei novatoriškų transporto technologijų vystymas;
 • Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos;
 • Informacinių ir ryšių technologijų kūrimas ir diegimas;
 • Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumas;
 • Žmogiškasis kapitalas, kultūra ir sveikata;
 • MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių, kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų, projektai

EFSI finansuojami projektai turi būti:

 • ekonomiškai ir techniškai gyvybingi;
 • atitikti Europos Sąjungos politikos tikslus (įskaitant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, ir kokybiškų darbo vietų kūrimo, ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslus);
 • užtikrinti papildomumą (EFSI remiamos operacijos, kuriomis sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurių be EFSI nebūtų buvę galima įvykdyti pagal esamas Europos Sąjungos finansines priemones. Projektų, kuriems teikiama EFSI parama rizikos profilis įprastu atveju turi būti didesnis nei projektų, kurie remiami vykdant įprastas EIB operacijas).
 • projektų rizikingumas turi būti didesnis nei tų projektų, kurie remiami vykdant įprastas EIB operacijas);
 • maksimaliai padidinti, kai įmanoma, privačiojo sektoriaus kapitalo sutelkimą.

Pažymėtina, kad EFSI galės būti papildoma priemonė įgyvendinant investicinį projektą, t. y. lėšos tam pačiam investiciniam projektui (jei jis atitiks keliamus reikalavimus) galės būti skiriamos ir iš struktūrinių fondų,  EFSI ir kitų šaltinių.

 

EFSI derinimas su Europos struktūriniais ir investiciniais (ESI) fondais

Reglamento dėl EFSI sukūrimo nuostatos leidžia derinti EFSI ir ESI fondų finansavimą. Tiek EFSI, tiek ESI fondai vaidina svarbų vaidmenį Europos Sąjungos augimo ir darbo vietų kūrimo procese ir nors tai yra visiškai skirtingi finansiniai instrumentai, jie puikiai vienas kitą papildo ir padeda siekti bendrų Europos Sąjungos tikslų. Daugiau informacijos Europos Komisijos leidinyje dėl EFSI ir ESI fondų derinimo

 

 Kur kreiptis dėl projektų finansavimo iš EFSI?

Projekto rengėjai (jei reikiama paskola ar garantija yra didesnė nei 10 mln. EUR (didelę pridedamąją vertę kuriantiems projektams gali būti svarstomas ir žemesnis finansavimo poreikis)) turėtų kreiptis į EIB tiesiogiai, t. y. į pagrindinę būstinę Liuksemburge (p. Rafal Rybacki, Baltijos jūros ir Šiaurės Europos regiono departamento Viešojo sektoriaus ir infrastruktūros skyriaus vadovas, el. paštas: r.rybacki@eib.org, bendruoju EIB numeriu (+352) 4379-22000) arba į EIB Helsinkio atstovybę (p. Jukka Luukkanen, EIB Helsinkio atstovybės vadovas, el. paštas: j.luukkanen@eib.org).

Dėl mažų ir vidutinių bei vidutinės kapitalizacijos įmonių finansavimo, projektų vykdytojai turėtų kreiptis į Europos  investicijų fondo finansinius tarpininkus Lietuvoje „OP bank“ (https://www.pohjola.lt/ee/kontaktai), „Swedbank“ (https://www.swedbank.lt/lt/pages/kontaktai) arba Šiaulių banką (https://www.sb.lt/).

Daugiau informacijos: http://www.eib.org/efsi/index.htmhttp://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm; http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htmhttp://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm.

 

EUROPOS INVESTAVIMO KONSULTACIJŲ CENTRAS

2015 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC).

EIKC teikia įvairias konsultacines paslaugas: padeda  parengti ir įgyvendinti projektus, kad jie būtų komerciškai gyvybingi, įvertinti galimybes pasinaudoti finansinėmis priemonėmis, formuoti ir įgyvendinti viešąją ir privačią partnerystę taip palengvinant pasinaudojimą finansavimu.

EIKC – vartai į:

 • kryptingą konsultacinę pagalbą įgyvendinant projektus;
 • techninių gebėjimų stiprinimą;
 • patyrusių finansų ir techninės srities ekspertų pagalbą;
 • dalinimąsi informacija ir patirtimi.

Svarbu tai, kad EIKC nėra sukurtas išskirtinai EFSI projektams finansuoti. Konsultacijos yra teikiamos  dėl visų  investicinių projektų, įgyvendinamų Europos Sąjungoje.

Dėl projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, konsultacijos teikiamos nemokamai, tačiau tam tikrais atvejais privačiam sektoriui už naudojimąsi EIKC paslaugomis gali būti taikomas mokestis.

Daugiau informacijos apie EIKC – http://www.eib.org/eiah/index.htm.

 

EUROPOS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ PORTALAS

Europos investicinių projektų portalas (EIPP) – internetinis portalas, administruojamas EK, skirtas padėti investuotojams sužinoti apie esamus ir būsimus projektus visoje Europoje, siekiant pritraukti kuo daugiau investicijų. EIPP suteikia galimybę Europos Sąjungoje įsteigtiems projektų vykdytojams (viešam ir privačiam sektoriui bei viešosios ir privačios partnerystės subjektams), ieškantiems išorės finansavimo, pasidalinti informacija apie savo investicinius projektus ir idėjomis su potencialiais investuotojais.

Projektai tinkami skelbti EIPP:

 • yra bent 10 mln. EUR vertės.
 • vykdomi iš anksto nustatytuose didelę ekonominę naudą teikiančiuose sektoriuose (projekto rengėjai vienam projektui gali pasirinkti ne daugiau kaip du sektorius);
 • turi būti pradėti įgyvendinti per trejus metus nuo pateikimo;
 • remiami viešojo arba privačiojo subjekto, įsisteigusio Europos Sąjungos šalyje;
 • atitinka taikomus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus.

Viešojo sektoriaus projektų rengėjams projekto paskelbimo mokestis nėra taikomas. Patikrinus, ar privačių projektų rengėjų formos išsamios ir parengtos naudoti, iš jų bus imamas iki 250 eurų mokestis už vieną pateiktą projektą. Pradiniame etape šis mokestis bus 100 eurų.

EIPP gali būti skelbiami visi Europos Sąjungos projektai, nepriklausomai nuo to, ar jie bus finansuojami EFSI lėšomis.

Daugiau informacijos EIPP internetiniame puslapyje: https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_lt.

 

Jei turėtumėte papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo ir analizės skyriaus vedėją Agnę Metelionytę (tel.: (8 5) 2199 388, el. p.: agne.metelionyte@finmin.lt).

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-12