Centrinės valdžios perviršis sausį-gegužę buvo 124,4 mln. eurų

Data

2018 06 29

Įvertinimas
1
AdobeStock_123198079.jpeg

Finansų ministerijos duomenimis, 2018 metų sausio-gegužės mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 124,4 mln. eurų ir sudarė 0,3 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios balansas per penkis šių metų mėnesius buvo 87,5 mln. eurų arba 0,2 proc. BVP geresnis nei 2017 m. tą patį laikotarpį, kai perviršis sudarė 36,9 mln. eurų (0,1 proc. BVP).

2018 metų pirmųjų penkių mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 5 011,1 mln. eurų, išlaidos – 4 798,5 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu balansas per šių metų sausį-gegužę buvo teigiamas (88,2 mln. eurų).

Mokesčiai sudarė 46,1 proc. sausio-gegužės mėnesių centrinės valdžios pajamų, 44,6 proc. – socialinės įmokos. Per pirmuosius penkis mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,6 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,9 proc. bei dotacijos – 12,1 proc.

Prognozuojamas 2018 metų BVP – 44,3 mlrd. eurų.

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.