Centrinės valdžios perviršis sausį-kovą buvo 2,2 mln. eurų

Data

2018 04 30

Įvertinimas
0
AdobeStock_62872555.jpeg

Finansų ministerijos duomenimis, 2018 metų sausio-kovo mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 2,2 mln. eurų ir sudarė 0,0 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios balansas per tris šių metų mėnesius buvo 48,6 mln. eurų arba 0,1 proc. BVP geresnis nei 2017 m. tą patį laikotarpį, kai deficitas sudarė 46,4 mln. eurų (-0,1 proc. BVP).

2018 metų pirmų trijų mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 2 840,5 mln. eurų, išlaidos – 2 821,1 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu balansas per šių metų sausį-kovą buvo teigiamas (17,2 mln. eurų).

Mokesčiai sudarė 50,3 proc. sausio-kovo mėnesių centrinės valdžios pajamų, 44,5 proc. – socialinės įmokos. Per šių metų sausio-kovo laikotarpį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 59,6 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 11,6 proc. bei dotacijos – 11,4 proc.

Prognozuojamas 2018 metų BVP – 44,3 mlrd. eurų.

Papildoma informacija

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.