Centrinės valdžios perviršis šį pusmetį buvo 360 mln. eurų

Data

2018 07 31

Įvertinimas
1
AdobeStock_136806493.jpeg

Finansų ministerijos duomenimis, 2018 metų sausio-birželio mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 360 mln. eurų ir sudarė 0,8 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios balansas per pirmąjį šių metų pusmetį buvo 133,8 mln. eurų arba 0,3 proc. BVP geresnis nei 2017 m. tą patį laikotarpį, kai perviršis sudarė 226,2 mln. eurų (0,5 proc. BVP).

2018 metų pirmųjų šešių mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 6 302,5 mln. eurų, išlaidos – 5 816,7 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu balansas per šių metų pirmąjį pusmetį buvo teigiamas (125,8 mln. eurų).

Mokesčiai sudarė 48,1 proc. sausio-birželio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 43,5 proc. – socialinės įmokos. Per pirmuosius šešis mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,3 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 13,7 proc. bei dotacijos – 12,7 proc.

Prognozuojamas 2018 metų BVP – 44,3 mlrd. eurų.

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.