ECOFIN – pasiektas vieningas požiūris dėl Bankų paketo

Data

2018 05 25

Įvertinimas
2
ECOFIN.jpg

Bankų sektoriaus finansinio stabilumo, skolinimo ES ekonomikai pajėgumų stiprinimas, atsparumas finansinėms krizėms bei veiksmingesnė kova su PVM sukčiavimu – esminiai klausimai, dėl kurių siekta susitarimo šiandien įvykusiame Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje.

„Politinis susitarimas padės užtikrinti, jog būtų laiku įgyvendinami ES šalių narių tarptautiniai įsipareigojimai bei stiprinamas finansinis stabilumas“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

ECOFIN posėdyje buvo pasiektas vieningas požiūris dėl Europos Komisijos (EK) teisinių pasiūlymų, susijusių su bankų sektoriaus riziką mažinančiomis priemonėmis (Bankų paketo). EK teisiniai pasiūlymai pateikti Tarybai 2016 m. pabaigoje.

Šiuo susitarimu pasiekta, jog reikalavimai bankų kapitalui būtų nustatomi geriau įvertinant potencialias rizikas, didinamas bankų pajėgumas patiems padengti galimus nuostolius, taip sumažinant riziką dėl valstybės lėšų panaudojimo bankams susidūrus su problemomis, taip pat palengvintos skolinimosi sąlygos mažoms ir vidutinėms įmonėms bei infrastruktūros projektams.

Toliau bus siekiama politinio susitarimo su Europos Parlamentu. Be to, buvo sutarta birželio mėn. ieškoti sprendimų dėl galutinės finansinio stabilumo priemonės Bendram pertvarkymo fondui.

Vieno balso pritrūko, kad finansų ministrai pasiektų vieningą požiūrį dėl administracinio bendradarbiavimo stiprinimo  PVM srityje. Derybas, prasidėjusias Taryboje dėl EK siūlomų pakeitimų 2017 m. pabaigoje, ketinama užbaigti kitą mėnesį vyksiančiame ECOFIN posėdyje. Šis susitarimas itin svarbus, nes sudarys geresnes sąlygas efektyviau kovoti su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu PVM srityje.