Finansų ministerija bendradarbiaudama su kitomis ministerijomis nuosekliai optimizuoja valstybės nekilnojamojo turto apimtis

Data

2018 01 24

Įvertinimas
2
02.jpg

Nuo 2015 metų Vyriausybė įgyvendina valstybės nekilnojamojo turto (VNT) centralizuoto valdymo reformą. Ja optimizuojamos VNT apimtys, siekiama, kad valstybė turėtų tik tiek nekilnojamojo turto, kiek jo reikia valstybės funkcijoms vykdyti.

Vienas iš pirminių reformos tikslų – inventorizuoti visą valstybės nekilnojamąjį turtą. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitoje, kuri buvo pristatyta visuomenei 2017 m. birželio mėnesį, VĮ Turto bankas atskleidė valstybės nekilnojamojo turto apimtis, šių objektų išlaikymo sąnaudas, jų efektyvumo rodiklius, valstybės nekilnojamojo turto sandorius ir jų būklę.

VNT valdymo centralizavimas yra pradėtas nuo administracinio valstybės nekilnojamojo turto (AVNT) centralizuoto valdymo. AVNT sutelkimas yra viena iš sąlygų, užtikrinančių galimybę valstybės institucijoms suteikti atitinkančias jų poreikius patalpas, perskirstant valstybės turimą turtą. Tai padės efektyviau valdyti ir skirti lėšas, reikalingas valdomo turto kokybei gerinti.

Nuo 2015 m. VĮ Turto bankas per 3 etapus centralizuotai valdyti jau perėmė 229 tūkst. kv. m ploto AVNT. Likusią 494 tūkst. kv. m turto dalį planuojama, jog perims iki 2020 metų. Tai sudarys 100 proc. viso AVNT.

Lygiagrečiai vyksta ir nereikalingo bei nenaudojamo VNT identifikavimo ir realizavimo procesai. Iš viso nuo 2015 metų VĮ Turto bankui yra perduota 919 VNT objektų, kurie įtraukti į turto pardavimo sąrašą, o parduota 218 objektų. Šiuo metu Vyriausybei yra pateikti siūlymai dėl 573 objektų įtraukimo į turto pardavimo sąrašą.

Dėl kitos paskirties (gyvenamosios, mokslo, gydymo ir kt.) VNT, kuris šiuo metu nėra valdomas centralizuotai, Finansų ministerija inicijuos diskusijas su kitomis ministerijomis. Jose bus įvertinami valstybės nekilnojamojo turto valdymo aspektai ir vykdomos reformas sektoriuose. Atsižvelgiant į tai, yra planuojama sukurti kitos paskirties VNT valdymo gaires.

Šiuo metu, įgyvendinant LRV programą, yra rengiami įstatymų projektai, kurių vienas iš tikslų – sumažinti panaudos pagrindais perduodamą turtą, jog jis būtų skiriamas tik socialinės paskirties asociacijoms. Tokiu būdu bus efektyviau naudojamas valstybės turtas, nes daugiau VNT bus naudojama nuomos tikslais arba bus parduodama.