Finansų ministerijoje išrinkta darbo taryba

Data

2018 03 13

Įvertinimas
4
Iš kairės: Aldas Beginskas, Irena Džervienė, Jurgita Stepaitienė, Lina Plieniūtė, Raimonda Žutautienė, Vilma Mačerauskienė, Irmantas Mikulėnas
Iš kairės: Aldas Beginskas, Irena Džervienė, Jurgita Stepaitienė, Lina Plieniūtė, Raimonda Žutautienė, Vilma Mačerauskienė, Irmantas Mikulėnas

Finansų ministerijoje veiklą pradeda naujai įsteigta darbo taryba. Taryba atstovaus darbuotojams ekonominiais, socialiniais ir darbo klausimais, padės ginti savo interesus ir aktyviai dalyvauti ministerijos veikloje.

Į darbo tarybą kandidatavo 21 darbuotojas, iš kurių buvo išrinkti 7 nariai. Tarybos pirmininke išrinkta Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės vedėjo pavaduotoja Jurgita Stepaitienė, o tarybos sekretore – Veiklos valdymo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Plieniūtė.

„Tikiu, jog įsteigta darbo taryba įves dar daugiau skaidrumo Finansų ministerijos veikloje. Tai suteiks darbuotojams daugiau galimybių prisiliesti prie ministerijos valdymo bei vadybos procesų. Taip pat tai – puiki priemonė grįžtamojo ryšio puoselėjimui,“ – teigė tarybos pirmininkė Jurgita Stepaitienė.

Už kandidatus į darbo tarybą balsavo viso 244 darbuotojai, tai sudaro beveik du trečdalius ministerijoje rinkimų teisę turinčių asmenų. Balsavimo biuletenis buvo išduotas kiekvienam balsavimo teisę turinčiam ministerijos darbuotojui balsavimo vietoje. Už vieną pasirinktą kandidatą buvo galima atiduoti ne daugiau kaip vieną balsą.