Finansų ministerijos pertvarka – didesniam efektyvumui

Data

2018 03 01

Įvertinimas
4
VS.jpg

Kaip ir planuota, kovo 1d. Finansų ministerija baigė organizacijos struktūros pertvarką. Siekiant veiklos efektyvumo didinimo, buvo peržiūrėta visų skyrių ir departamentų veikla ir funkcijos, pertvarkyta ministerijos struktūra, atsisakyta dalies pareigybių, sukurtos naujos, atitinkančios strateginius tikslus.

Pasak finansų ministro V. Šapokos, procesas, kaip ir visose organizacijose pokyčių metu, nebuvo lengvas. Ypač, kai tai susiję su konkrečiais žmonėmis, atsisveikinimu su kai kuriais iš jų. Tačiau, turint aiškią viziją ir konkretų planą, kaip to siekti, išsigryninus organizacijos misiją ir vertybes, konkretūs sprendimai tampa prasmingi ir būtini.

„Labai vertinu Finansų ministerijos darbuotojų profesionalumą, pasitikiu jais. Tikiu, kad pertvarkius organizaciją, jie ir patys matys daugiau prasmės savo kasdieniame darbe, daugiau naudingų darbų galėsime nuveikti Lietuvai ir jos žmonėms“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Pokyčiai Finansų ministerijoje vyko keliais etapais. Pradžioje kartu su vadovais nustatyta aiški veiklos strategija, tikslai ir prioritetai. Kitame etape buvo keičiama organizacijos struktūra, kuri padės įgyvendinti strategiją. Peržiūrėjus visų ministerijos departamentų ir skyrių veiklas, funkcijas ir procesus, sudarytas veiksmų planas, kaip šių tikslų bus siekiama.

Pertvarkos metu buvo išsikelti pagrindiniai veiklos tikslai: formuoti šalies gerovės augimo tikslus, stiprinti įtaką ES ir tarptautinėse organizacijose ir užtikrinti viešųjų finansų tvarumą. Didinti ekonomikos produktyvumą ir skatinti inovacijas, efektyviai investuojant ir pritraukiant papildomus išteklius. Formuoti aiškią, skaidrią ir šalies gerovės augimą skatinančią mokesčių politiką. Didinti viešųjų išteklių valdymo, skirstymo ir naudojimo efektyvumą. Stiprinti organizacijos kultūrą, didinti veiklos efektyvumą, darbuotojų įsitraukimą ir kompetencijas.

„Atsižvelgę į keliamus tikslus, kai kuriuose departamentuose sustiprinome kompetencijas, papildėme ir išplėtėme veiklos sritis. Kitur buvo atsisakyta perteklinių veiklų, funkcijų dubliavimo, padaliniai sumažinti tiek, kiek reikia, kad būtų užtikrinta efektyvi veikla. Organizacijos pokyčiai yra nuolatinis procesas, todėl ir toliau sieksime, kad darbas ministerijoje būtų ne tik efektyvus ir prasmingas, bet ir džiuginantis“, – sako ministro patarėja, socialinių mokslų daktarė, vadybos konsultantė Rita Rekašiūtė Balsienė.

Pradėjus darbą Finansų ministrui V.Šapokai, 2016 gruodžio 13d. ministerijoje dirbo 432 darbuotojai. Šiuo metu (03.01)  ministerijoje dirba 20 proc. mažiau –  343 darbuotojai.