Finansų ministras Vilius Šapoka susitikime su EK Regioninės ir miestų politikos direktorato generaliniu direktoriumi Marc Lemaître aptarė pasiūlymus dėl 2021–2027 m. Sanglaudos politikos

Data

2018 06 27

Įvertinimas
1
ministras su Lemaitre.jpg

Finansų ministras Vilius Šapoka susitiko su Lietuvoje viešinčiu Europos Komisijos (EK) Regioninės ir miestų politikos direktorato generaliniu direktoriumi Marc Lemaître ir aptarė EK pasiūlymus dėl 2021–2027 m. Sanglaudos politikos – ženklų lėšų Lietuvai mažėjimą, didinamą nacionalinį bendrąjį finansavimą, struktūrinių fondų įgyvendinimo taisyklių pakeitimus.

„Mums nėra priimtinas EK pasiūlymas Sanglaudos politikos finansavimą Lietuvai mažinti 24%. Visada pasisakėme už lėšų skyrimo taisykles, numatančias laipsnišką lėšų mažinimą 75 proc. ES BVP vienam gyventojui vidurkio išsivystymo ribą peržengusiems regionams. Staigus lėšų mažinimas kelia grėsmę tolesnei Lietuvos konvergencijai ir didina tikimybę pakliūti į „vidutinių pajamų spąstus“, o tai tik dar labiau paspartintų emigraciją,” – sakė finansų ministras Vilius Šapoka. 

Susitikimo metu finansų ministras EK atstovui taip pat pristatė esamą situaciją dėl Lietuvos regionų ekonominių ir socialinių išsivystymo netolygumų ir pažymėjo, kad derybose Lietuva sieks, jog Sanglaudos politikos lėšos regionams būtų skiriamos, remiantis naujausia NUTS2 regionų klasifikacija. Jau dabar Lietuva turi du naujus NUTS2 statistinius regionus – Sostinės ir Vidurio Vakarų Lietuvos, o ne vieną, kaip yra pradiniame EK pasiūlyme.