Įstatymų pakeitimai – efektyvesniam valstybės turto naudojimui

Data

2018 05 10

Įvertinimas
3
AdobeStock_85351606.jpeg

Sumažintas savivaldybių ir valstybės nekilnojamojo turto panaudos gavėjų ratas, racionalesnis valstybės nekilnojamojo turto perdavimas savivaldybėms, teisinio reguliavimo pokyčiai savivaldybių panaudos, nuomos ir patikėjimo srityse bei daugiau įgaliojimų VĮ Turto bankui – šiuos siūlymus vakar Finansų ministerija pateikė institucijoms derinti naujajame įstatymų pakeitimų pakete.

„Vykdant valstybės nekilnojamojo turto (VNT) centralizavimo reformą, per 2 metus jau inventorizuotas visas VNT bei sukurta centralizuoto VNT valdymo teisinė ir administracinė  sistema. Šie įstatymo pakeitimai sudarys dar palankesnes sąlygas efektyviau vykdyti VNT centralizuoto valdymo pokyčius ir prisidės prie to, jog valstybė turėtų tik tiek nekilnojamojo turto, kiek jo reikia valstybės funkcijoms vykdyti,“ – sakė finansų viceministras Darius Sadeckas.

Naujuoju įstatymų paketu siūloma pereiti prie naujo administracinio VNT centralizuoto valdymo modelio – nuomos santykių. Pakeitimais siekiama apriboti VNT perdavimą savivaldybių nuosavybėn jų savarankiškoms funkcijoms įgyvendinti, siekiant kad perduotą VNT savivaldybės naudotų nurodytiems tikslams. Aiškiai apibrėžti pagrindines savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygas, savivaldybės institucijų įgaliojimus, priimant sprendimus dėl turto valdymo.

Siūloma, jog Turto bankas turėtų įgaliojimus aprūpinant institucijas tinkamu administraciniu VNT, vykdant administracinio VNT atnaujinimo projektus. Taip pat užtikrinti turto priežiūros paslaugas ir kokybę.

Siekiant kuo efektyviau valdyti VNT, šių metų rudenį Finansų ministerija bendradarbiaudama su kitomis ministerijomis parengs metodinius nurodymus, kaip atlikti atskirų sričių viešųjų paslaugų ir VNT valdymo bei finansavimo analizę, o ilgalaikes VNT valdymo gaires ir veiksmų planą – iki 2020 m. pab. VĮ Turto bankas šiuo metu įgyvendina ES struktūrinių fondų lėšų projektą. Juo siekiama stiprinti centralizuoto turto valdytojo kompetencijas, tobulinti valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS) ir IT sistemą, įskaitant ir klientų aptarnavimo programos diegimą. Siekiama, jog Turto bankas teiktų aukščiausios kokybės VNT valdymo ir priežiūros paslaugos.

Įstatymų pakeitimus rasite čia.