Lietuvai – Europos Komisijos išlyga dėl socialinio modelio

Data

2017 05 22

Įvertinimas
0
P032197000901-722079.jpg

2017 metais mūsų šalis atitiks Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus fiskalinei drausmei – tai šiandien paskelbta Europos Komisijos (EK) rekomendacijose. Jose Lietuvai leista taikyti struktūrinių reformų išlygą dėl socialinio modelio reformos, dėl kurios viešųjų finansų deficitas šiemet sudarys apie 0,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Neįskaičius reformos kaštų, viešieji finansai, kaip ir 2016 m., būtų pertekliniai.

EK pabrėžė, kad socialinio modelio įgyvendinimas suteiks teigiamą poveikį ekonomikai ir finansams,  ir kartu EK ragina laikytis vidutinio laikotarpio biudžeto politikoje numatytų tikslų, nuo jų nukrypstant ne daugiau nei skirta reformoms įgyvendinti. EK planuoja Europos Semestro metu stebėti, kaip socialinio modelio reforma bus įgyvendinama.

„Džiaugiuosi, kad Europos Komisija įvertino tokios šaliai reikalingos reformos – socialinio modelio – svarbą, o tai, kad šiemet turėsime deficitą, tikrai nereiškia, kad liekame prie gyvenimo į skolą praktikos. Atvirkščiai – manau, kad siekiant tvaraus augimo ateityje, valstybei reikalingas toliaregiškas požiūris ir lygiai tokie pat sprendimai jau dabar. Įgyvendindami darbo rinkos ir pensijų sistemos struktūrines reformas, užsitikrinsime ekonomikos augimo galimybes, mažinsime socialinę nelygybę, sudarysime geresnes sąlygas įsidarbinti“, - sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

EK pateiktose rekomendacijos atkreipiamas dėmesys, kad Lietuva pastaraisiais metais juda teisinga linkme mažindama mokesčius mažas pajamas gaunantiems gyventojams bei svariai gerindama pridėtinės vertės mokesčio (PVM) surinkimą. Vis dėlto, kartu pažymima, kad įplaukos iš visų mokesčių turėtų augti sparčiau, ypač aplinkos ir kapitalo mokesčių surinkimas, o pati mokesčių politika turėtų būti labiau kreipiama ekonomikos augimui palankia kryptimi. Be to, priduriama, kad su vienu iš ekonomikos augimą stabdančių veiksnių – šešėline ekonomika – turėtų būti kovojama intensyviau.

EK taip pat teigiamai vertina Lietuvos pažangą vystant alternatyvias verslo finansavimo priemones, padedančias kurtis rizikos ir pradinio kapitalo fondams, bei sveikina Lietuvą priėmus Sutelktinio finansavimo įstatymą. Kartu nurodoma, kad siekdama didinti produktyvumą, Lietuva turėtų plėsti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, ypač skatinti privataus verslo investicijas į inovacijas. Taip pat pažymima, kad bet kokios viešosios investicijos turėtų būti glaudžiai susietos su strategine šalies vizija ir kurti ilgalaikę naudą.

„Kiek daugiau nei prieš savaitę kaip tik pristatėme naujus mokestinius pasiūlymus, kurie Lietuvoje leis kurti palankiausią visoje Europos Sąjungoje mokestinį režimą investicijoms į mokslinius tyrimus, išradimų komercializavimą, naujas technologijas“, – komentuodamas išvadas pridūrė V. Šapoka.

Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad pateiktu paketu siūloma nustatyti, kad iš pačios įmonės sukurto intelektinio turto, vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą (MTEP), komercializavimo uždirbtas pelnas būtų apmokestintas taikant itin palankų 5 proc. pelno mokesčio tarifą, taip pat siūloma leisti įmonėms, vykdančioms investicinius projektus ir investuojančioms į technologinį atsinaujinimą, apmokestinamąjį pelną patirtomis išlaidomis susimažinti iki 100 procentų bei skatinti verslą intensyviau naudotis, EBPO duomenims, viena palankiausių lengvatų, kai, apskaičiuojant pelno mokestį, sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos vykdant MTEP, tris kartus atskaitomos iš pajamų.

EK pateiktose rekomendacijose taip pat atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvai reikia didinti darbo našumą, gerinti švietimo kokybę, didinti žmonių su negalia įtraukimą į darbo rinką, tobulinti sveikatos priežiūros sistemą.

Rekomendacijos Lietuvai

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Viešųjų ryšių skyrius
www.finmin.lrv.lt
vrs@finmin.lt