Lietuvos stabilumo programa – atsakinga fiskalinė politika ir trejų metų biudžeto planavimas

Data

2018 05 02

Įvertinimas
0
AdobeStock_134110296.jpeg

Finansų ministerija parengė Lietuvos Stabilumo 2018 m. programą, kurią patvirtino LR Vyriausybė. Programoje apibrėžtos 2018-2021 m. Lietuvos fiskalinės politikos gairės – numatoma kasmet siekti valdžios sektoriaus perviršio, kuris vidutiniškai siektų 0,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), ir sustiprinti trejų metų biudžeto planavimą.

„Vidaus iššūkiai ir išorinės rizikos stiprina poreikį atsakingai valdyti viešuosius finansus, ieškoti vidinių išteklių svarbiems darbams atlikti ir taupyti ne tokiems geriems laikams. Programa atspindi šias kryptis, dabar svarbiausia įgyvendinti tai, kas joje užsibrėžta“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Šiuo metu Lietuvos ekonomika auga sparčiai, fiksuojamas infliacijos augimas, o įtampa darbo rinkoje išlieka. Tai ženklai, kurie rodo, kad būtina formuoti valdžios sektoriaus biudžetų perviršį ir kaupti fiskalinius rezervus. Svarbu neišleisti visų pajamų, nes dalis jų yra laikinos ir nebus gaunamos ne tokiais gerais ekonomikai laikais.

Lietuvai susiduriant su demografijos iššūkiais, kurie lemia darbingo amžiaus gyventojų mažėjimą, įsigaliosiančios investicijas skatinančios ir gyventojų pajamas didinančios mokestinės priemonės turėtų padėti įmonėms prisitaikyti prie mažėjančių darbo jėgos išteklių.

2020 m. Lietuvos gyventojų struktūroje prasideda reikšmingi pokyčiai: pradeda augti vyresnių nei 65 m. amžiaus gyventojų (1,3 proc. per metus arba apie 8 tūkst. žmonių) skaičius ir tuo pačiu metu mažėja darbingo amžiaus (15-64 m.) gyventojų (2,3 proc. per metus arba 36,6 tūkst. žmonių). Tai reiškia, kad senstant visuomenei išaugs viešųjų lėšų poreikis pensijoms, sveikatos apsaugai, ilgalaikei sveikatos priežiūrai. Todėl ypatingai svarbu kaupti fiskalinius rezervus, o ypač Sodros ir PSDF biudžetuose.

2019 metų valdžios sektorių sudarantys biudžetai  bus rengiami siekiant valdžios sektoriaus 0,6 proc. BVP perviršio ir laikantis Stabilumo programoje, o vėliau ir LR Seimo 2018 metų rudenį nustatytų valstybės ir savivaldybių biudžetų maksimalių išlaidų ribų. Valstybės prioritetas yra sustiprinti vidutinio laikotarpio biudžeto sistemą, įvedant trejų metų biudžeto planavimą pagal trejų metų išlaidų ribas.

Stiprinant trimetį biudžeto planavimą, 2018 m. planuojant 2019-2021 m. valdžios sektoriui priskiriamus biudžetus, bus nustatomos maksimalios išlaidų lubos 3 metų laikotarpiui. Išlaidų ribos nustatomos atsižvelgiant į šalies ekonominę bei fiskalinę situaciją bei laikantis nustatytų fiskalinės drausmės taisyklių.

Vyriausybės patvirtinta 2018 m. Lietuvos Stabilumo programa išsiųsta Europos Komisijai. Ši, įvertinusi Stabilumo programos atitiktį Stabilumo ir augimo paktui, išvadas paskelbs šių metų gegužę.

Visą Stabilumo programą rasti galite čia.

Papildoma informacija

Stabilumo programa – tai dokumentas, kuriame pagal Europos Komisijos priimtinų veiksmų kodekse nustatytus reikalavimus pateikiama naujausia informacija apie šalyje vykdomą bei suplanuotą biudžeto politiką. Programa rengiama atsižvelgiant į Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatytą pareigą teikti informaciją apie fiskalinę politiką.

Už Stabilumo programų rengimą bei atnaujinimą yra atsakingos euro zonos šalių narių vyriausybės. Ne euro zonos narės rengia konvergencijos programas.

ES šalys narės atnaujintas stabilumo/konvergencijos programas turi pateikti Europos Komisijai kasmet iki kiekvienų metų balandžio mėnesio pabaigos.