Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Liuksemburge – sprendimai dėl finansinio instrumento euro zonai ir pinigų plovimo prevencijos klausimai

Data

2019 10 08

Įvertinimas
0
AdobeStock_143425853.jpeg

Finansų viceministrė Miglė Tuskienė spalio 9-10 d. dalyvaus Euro grupės bei Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžiuose Liuksemburge. Euro grupėje didžiausias dėmesys bus skiriamas biudžetinei priemonei konkurencingumui ir konvergencijai euro zonoje skatinti, ECOFIN posėdyje – pinigų plovimo prevencijai.

Euro grupėje bus siekiama ministrų sutarimo dėl naujo finansinio instrumento konkurencingumui ir konvergencijai euro zonoje skatinti, siekiant jį integruoti į kitos Daugiametės finansinės programos derybų paketą. Biudžetinė priemonė bus skirta struktūrinių reformų ir su jomis susijusių investicijų finansavimui. Tikimasi, kad bus išspręsti likę atviri klausimai dėl instrumento valdysenos, finansavimo šaltinių ir lėšų paskirstymo tarp šalių kriterijų.

Posėdyje finansų ministrai tęs Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario atrankos procedūrą. Taip pat bus diskutuojama dėl konkurencingumo skatinimo euro zonoje, aptariami klausimai, susiję su Bankų sąjungos aspektais.

ECOFIN posėdžio metu didžiulis dėmesys bus skiriamas pinigų plovimo prevencijos klausimams. Praėjusių metų gruodį Europos Komisija (EK) paskelbė trumpalaikių ne teisinių pinigų plovimo prevencijos direktyvos (AML) veiksmų planą. Posėdyje EK pristatys ataskaitas dėl šio plano priemonių vykdymo – pinigų plovimo rizikos, veikiančios vidaus rinką, ir tarpvalstybinio rizikos vertinimo, finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimo, neseniai paviešintų ES bankų pinigų plovimo atvejų ir kt. Taip pat EK pristatys atnaujintą metodologiją, siekiant identifikuoti trečiąsias didelės rizikos valstybes pinigų plovimo klausimais.

Taip pat ECOFIN posėdyje numatoma pristatyti ir aptarti aukšto lygio ekspertų darbo grupės Europos vystymosi finansavimo architektūros klausimams parengtą ataskaitą, kurioje analizuojami pagrindiniai Europos vystymosi politikos uždaviniai, institucinė sąranga, jos trūkumai ir pateikiami trumpojo ir ilgojo laikotarpio pasiūlymai.

Posėdžio metu bus ruošiamasi ir G20 finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų bei TVF metiniams susitikimams, vyksiantiems kitą savaitę Vašingtone. Bus tvirtinamos susitikimo pozicija, EK ir Suomijos atstovai pristatys Finansų ministrų koalicijos klimato veiklai pažangą.