Praėjusių metų centrinės valdžios balansas 90,6 mln. eurų geresnis nei 2017 m.

Data

2019 01 31

Įvertinimas
0
AdobeStock_205936226.jpeg

Finansų ministerijos duomenimis, 2018 metų centrinės valdžios deficitas buvo 65,7 mln. eurų ir sudarė 0,15 proc. 2018 metų BVP*. Centrinės valdžios balansas per praėjusius metus buvo 90,6 mln. eurų arba 0,22 proc. BVP geresnis nei 2017 metais, kai deficitas sudarė 156,3 mln. eurų (-0,37 proc. BVP).

2018 metų centrinės valdžios pajamos buvo 12 927,4 mln. eurų, išlaidos – 12 162,7 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas sudarė 830,4 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 46,9 proc. praėjusių metų centrinės valdžios pajamų, 43,3 proc. – socialinės įmokos. Per minėtą laikotarpį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 57 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 14,3 proc. bei dotacijos – 12,2 proc.

*2018 metų BVP – 45,2 mlrd. eurų (pagal Statistikos departamento pirmojo įverčio duomenis).

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.