Priimtas Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas

Data

2018 06 14

Įvertinimas
3
AdobeStock_165134847.jpeg

Siekiant spręsti finansavimo trūkumo klausimus įvairiose srityse, kuriose finansiškai gyvybingi projektai dėl didelės rizikos ar ilgo atsiperkamumo negali gauti finansavimo, Lietuvoje buvo pradėta kurti nacionalinių plėtros įstaigų (toliau – NPĮ) veikimo teisinė bazė. Įstatymą, kuris prisidės prie patikimos investicinės aplinkos Lietuvoje kūrimo ir efektyvesnio investavimo į viešąją infrastruktūrą, verslą, inovacijas ir kompleksinį teritorijų vystymą pasirašė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

„Nacionalinės plėtros įstaigos sudarys sąlygas formuoti aiškią institucinę struktūrą, užtikrins skaidrų valstybės lėšų panaudojimą ir paskatins privačių lėšų pritraukimą. Teisiškai apibrėžtas NPĮ statusas yra svarbus žingsnis stiprinant šiuo metu veikiantį valstybės valdomų finansų įstaigų tinklą ir suteikiant jam tinkamas priemones investicijų Lietuvoje skatinimui ir efektyvumo didinimui. Bus siūlomi finansiniai produktai, kurių rinka šiuo metu neteikia arba teikia nepakankamai, o tai leis sumažinti priklausomybę nuo Europos Sąjungos finansavimo“, — teigia finansų ministras Vilius Šapoka.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 valstybės valdomos finansų įstaigos, t. y. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ ir „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, valdančios fondus arba įgyvendinančios finansines priemones, tačiau nė viena jų neturi nacionalinės plėtros įstaigos statuso, kurio jos galės siekti įsigaliojus Įstatymui.

Anot ministro, priėmus šį įstatymą bus ne tik skatinamos investicijos ir išnaudojamos finansinės priemonės, bet ir užtikrinamas jų tęstinumas – paskolintos ar investuotos lėšos sugrįš ir bus panaudojamos kitiems projektams finansuoti.

Nacionalinės plėtros įstaigos gali prisiimti didesnę investavimo riziką ir investuoti į ilgesnio laikotarpio projektus. Jos nekonkuruoja su rinkos dalyviais (bankais, rizikos kapitalo valdymo įmonėmis, kt.), o sudaro palankesnes sąlygas investicijoms į tas sritis, kur finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas.