Sausio – rugpjūčio mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos 7,8 proc. didesnės nei praėjusių metų tą patį laikotarpį

Data

2018 09 17

Įvertinimas
1
AdobeStock_154882728.jpeg

Finansų ministerijos duomenimis, šių metų sausį – rugpjūtį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 7,8 proc. (416,3 mln. eurų) daugiau nei pernai tą patį laikotarpį ir 1 proc. (54,9 mln. eurų) daugiau nei prognozuota. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų šių metų sausio – rugpjūčio mėnesių pajamos – 5 693,6 mln. eurų, faktinės – 5 748,6 mln. eurų.

Pajamų į valstybės biudžetą gauta 4 538 mln. eurų. Tai yra 6,1 proc. (260,2 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį ir 0,5 proc. (21 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Pajamų iš PVM ir akcizų surinkimas iš esmės atitiko prognozę. PVM gauta 2 395,3 mln. eurų, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu surinkta 4,8 proc. (110,6 mln. eurų) daugiau, pajamos iš akcizų sausį – rugpjūtį sudarė 943,9 mln. eurų ir  buvo 8,3 proc. (72,3 mln. eurų) didesnės, nei pernai tuo pat metu.

Tuo metu pelno mokesčio įplaukos sudarė 413 mln. eurų – 7,5 proc. (29 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų sausio – rugpjūčio mėnesiais ir 5,3 proc. (23,3 mln. eurų) mažiau nei prognozuota. Nors avansinio pelno mokesčio gauta tiek, kiek numatyta, bendrą prognozės nevykdymą lėmė mažesnės nei tikėtasi metinio pelno mokesčio įmokos už įmonių 2017 m. finansinius rezultatus. Tam įtakos turėjo dėl didėjusių išlaidų investicijoms bei darbo užmokesčiui išaugusios įmonių sąnaudos.

Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus sausį – rugpjūtį buvo 1 161,1 mln. eurų – 10,3 proc. (108 mln. eurų) didesnės nei praėjusių metų tą patį laikotarpį ir 1,2 proc. (14,4 mln. eurų) mažesnės nei prognozuota. Tai lėmė išaugę gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimai. 2018 m. sausio – rugpjūčio mėnesiais buvo grąžinta 131,8 mln. eurų, tai 32,3 mln. eurų arba 32,4 proc. daugiau nei buvo grąžinta per tą patį 2017 m. laikotarpį.

Pagal Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatas GPM dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, 2018 m. sudaro 82,82 proc., o šio mokesčio dalis, įskaitoma į valstybės biudžetą, sudaro 17,18 proc.

Kitų pajamų į valstybės biudžetą gauta 450,5 mln. eurų, t. y., 14,4 proc. (56,6 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pat metu ir 7 proc. (29,5 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Patvirtintos 2018 m. valstybės biudžeto pajamos (be ES lėšų) sudaro 6 767 mln. eurų, su ES lėšomis – 9 071 mln. eurų.