Skolininkų užsienio valstybėse turintiems kreditoriams – naujovės

Data

2017 08 03

Įvertinimas
0
5.jpg

Įsigaliojęs europinis reglamentavimas kreditoriams turintiems užsienyje skolininkų, kuriems pradėta nemokumo procedūra, leis patogiau pareikšti reikalavimus skolininko bankroto ar restruktūrizavimo  procese. Įmonėms ar asmenims kreditoriai reikalavimus galės pareikšti užpildydami standartinę formą ir ją pateikti bet kuria oficialia Europos Sąjungos (ES) institucijų kalba, įskatinant ir lietuvių. Tačiau vėliau kreditorių gali būti paprašyta pateikti reikalavimo vertimą į nemokumo procedūros valstybei priimtiną kalbą.

Naujoji tvarka bus naudinga ne tik šiame procese norintiems dalyvauti kreditoriams, bet ir jį koordinuojančiam teismo ar kreditorių paskirtam nemokią ar finansinių sunkumų turinčią įmonę administruojančiam nemokumo specialistui.

Numatyta, kad tokios standartizuotos formos galios šioms procedūroms: pranešimo kreditoriui apie nemokumo bylos skolininkui iškėlimą ir teisę pateikti reikalavimą, reikalavimų pateikimo ir  prieštaravimų dėl įtraukimo į grupės koordinavimo procesą, taip pat dėl  grupės koordinatoriaus kandidatūros pateikimui, prašymams leisti susipažinti su informacija apie fizinius asmenis, įtrauktus į nemokumo registrus.

Be to, planuojama, kad 2019 metais pradės veikti nacionalinius registrus apjungianti platforma, kurioje bus kaupiama informacija apie visose valstybėse narėse pradėtus nemokumo procesus, kas palengvins informacijos keitimąsi tarp nemokumo procesus administruojančių subjektų.

Papildoma informacija:

Reglamentas 2015/848: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848

Reglamentas 2017/1105 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1105

Papildomą informacija Europos e-teisingumo portale apie valstybių narių nemokumo teisę: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-474-en.do

Viešųjų ryšių skyrius
vrs@finmin.lt
www.finmin.lrv.lt