Stebėsenos komiteto posėdyje – ES investicijų pažanga Lietuvoje 2017 m.

Data

2018 05 03

Įvertinimas
2
stebesena_foto.jpg

Šiandien įvykusiame 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) posėdyje buvo pristatyta metinė ataskaita apie 2017 m. pažangą, investuojant į Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės gerinimą ir į šalies ūkio plėtrą.

„Turime racionaliai planuoti ES investicijas, jog jų naudą realiai pajustų Lietuvos žmonės. Visi drauge turime siekti, kad daugėtų naujų ilgalaikio darbo vietų, didėtų verslumas regionuose, būtų gerinamos sąlygos vidutiniam ir smulkiam verslui. Taip pat svarbu supaprastinti ES fondų administravimo sistemą, atsisakant vertės nekuriančių procesų ir stiprinant rizikos valdymą“, – sakė finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.

Finansų ministerijos atstovai pristatė ES fondų lėšų investavimą Lietuvoje. Per 2017 m. projektams buvo skirta virš 1,1 mlrd. eurų, o išmokėta beveik 420 mln. eurų. Intensyviai buvo investuojama į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, mažų ir vidutinių įmonių verslumo skatinimą, aplinkosaugos ir gamtos išteklių darnų naudojimą, gyventojų užimtumą, sveikatos apsaugos paslaugų gerinimą bei inovacijų skatinimą. Taip pat ES fondų lėšos buvo skirtos viešosios politikos tobulinimui, t. y. viešojo valdymo institucijų bendrųjų funkcijų konsolidavimo reformai.

Posėdyje buvo aptartas finansinių priemonių naudojimas Lietuvoje. 2017 m. įkurti du nauji fondai – savivaldybių pastatų ir kultūros paveldo. Pirmasis – skirtas skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą investuojant į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, o kitas – skatinti investicijas į kultūros paveldo objektus, gerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį užsienio šalims.

Taip pat siekiant efektyvesnio investicijų valdymo, buvo perskirstytos ES fondų lėšos. Padidėjo finansavimas smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimui, energijos efektyvumo didinimui, transporto ir vietos bendruomenių plėtrai.