Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Susitikime su Europos Audito Rūmų pirmininku – pasiūlymai dėl kitos ES daugiametės finansinės programos

Data

2019 03 19

Įvertinimas
0
IMG_20190319_155922.jpg

Europos Audito Rūmų (EAR) reforma, veiklos auditų reikšmė bei EAR pasiūlymai dėl kitos ES daugiametės finansinės programos – šios temos aptartos finansų ministro Viliaus Šapokos ir viceministrės Miglės Tuskienės susitikimo su EAR pirmininku Klaus-Heiner Lehne ir nariu Rimantu Šadžiumi metu.

„Su pirmininku aptarėme, kad Europos Komisija, valstybės narės ir audito institucijos turi bendrai susitarti dėl ES biudžeto įgyvendinimui keliamų reikalavimų. Auditų metu turėtų būti vertinama ne tik investicijų finansinė pusė, bet ir tai, kokio tikslo buvo siekiama bei kokią pridėtinę vertę pavyko sukurti“, – pabrėžė finansų ministras Vilius Šapoka.

Susitikime aptarti EAR pasiūlymai dėl būsimos ES daugiametės finansinės programos (DFP). EAR nuomone, DFP struktūra ir išteklių paskirstymas turi būti glaudžiai suderinti su programos politiniais prioritetais, o ES biudžeto išlaidos orientuotos į ES programas, kuriomis finansuojami reikšmingi ES projektai. Finansų ministras Vilius Šapoka teigė pritariantis didžiajai daliai EAR pateiktų pasiūlymų, susijusių su ES biudžeto išlaidomis, tačiau turėjo pastabų dėl nuosavų išteklių sistemos, kuria remiantis surenkamos ES biudžeto pajamos. Susitikimo metu ministras EAR pirmininkui taip pat pristatė Lietuvos prioritetus derybose dėl 2021-2027 m. ES biudžeto.

„Skirstant ES biudžetą būtina rasti pusiausvyrą tarp tradicinėmis tapusių politikos sričių bei naujų iššūkių. Sanglaudos politika ir Bendroji žemės ūkio politika ir toliau turi išlikti esminėmis ES biudžete. Manome, kad planuojant ES biudžeto pajamas reikėtų vengti tų ES nuosavų išteklių, kurie didina administracinę naštą valstybėms narėms ir neatneša apčiuopiamos naudos“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Padėkojęs EAR pirmininkui Klaus-Heiner Lehne už bendradarbiavimą siekiant skaidraus ir veiksmingo ES lėšų panaudojimo, ministras pasidžiaugė, kad Lietuvai pavyko sėkmingai įgyvendinti visas su 2007–2013 m. Sanglaudos politikos lėšų programavimo laikotarpiu susijusias EAR pateiktas rekomendacijas. Šiuo metu laukiama pirmojo EAR atlikto 2014–2020 m. DFP finansavimo laikotarpio lėšų panaudojimo audito rezultatų.