V. Šapoka ir O. Scholz – apie vieningą Europą ir globalius iššūkius

Data

2019 03 26

Įvertinimas
1
V. Sapoka ir O. Scolz – kopijaaaaaaaaaaaaaa – kopija.jpg

Lietuvos finansų ministras Vilius Šapoka ir Vokietijos finansų ministras Olaf Scholz susitiko Berlyne aptarti Ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimo, kitos daugiametės finansinės perspektyvos (DFP), mokesčių politikos klausimus, „Brexit“ grėsmes ir galimybes, Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą.

Nors ministrai sutarė, kad svarbu laiku pasiekti sutarimą dėl DFP, V. Šapoka pabrėžė, kad derybos dėl pagrindinių finansuotinų prioritetų ir biudžeto dydžio turi būti tęsiamos toliau.

„Didžiųjų šalių lyderystė ES yra labai svarbi, tačiau kiekvienos šalies balsas turi būti girdimas. Su ministru aptarėme sritis, kuriose Lietuvos ir Vokietijos pozicijos sutampa, tačiau nevengėme ir klausimų, kur šalių pozicijos skirtingos. Ieškojome kompromiso ir sutarėme daugiau bendradarbiauti. Globalių iššūkių kontekste svarbu susitelkti į sprendimus, sustiprinančius pagrindus tvariam euro zonos augimui, pasiekti užsibrėžtus tikslus kuriant banko ir kapitalo rinkų sąjungą, spartinti konvergenciją ir investicijas“, –  teigė V. Šapoka.

Lietuvos finansų ministras pristatė mūsų šalies prioritetus ir poziciją mokesčių klausimais. Nors Europos Komisija siūlo palaipsniui atsisakyti vienbalsio sprendimų priėmimo mokesčių klausimais, Lietuva tokio siūlymo nepalaiko.

„Vokietija mūsų strateginė partnerė, todėl kokybiški santykiai dabar ypač svarbūs“, – sakė V. Šapoka.  

Kita mėnesį Frankfurte jis susitiks su Heseno federalinės žemės finansų ministru dr. Thomu Schäferiu, Fintech bendruomene, skaitys paskaitą mokslo, politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų  bei rinkos atstovams Goethe's universitete.