Ataskaitos formos Nr.3-sav. paruošimas ir perdavimo kompiuteriu tvarka

Išsaugokite rinkmeną garanZ.xls

savo kompiuteryje Internet Explorer paspaudę dešinį peles klavišą pasirinkite "save target as....",arba Netscape paspaudę dešinį pelės klavišą pasirinkite "save link as...".

Finansų ministerijos finansų politikos departamentui pateikite formą naudodamiesi tik šiuo maketu.


Rinkmenoje(faile) garanZ pateikta ataskaitinė forma  Forma Nr.3-sav.

Užpildytą ir pasirašytą ataskaitą PDF formatu ir Excel formato ataskaitą perduokite į Finansų ministeriją elektroniniu paštu adresu:saviv@finmin.lt ir finmin@finmin.lt.

Paštu popierinių ataskaitų siųsti nereikia.


Prie elektroninio laiško prijungiamų rinkmenų  (Excel) pavadinimus prašome sudaryti taip:
Rinkmenoje garanZ pakeiskite Z Jūsų savivaldybės kodu (pvz., jeigu Jūsų savivaldybės kodas yra 28, tai Jūs siųskite failą : garan28; Jeigu Jūsų savivaldybės kodas yra 6, tai Jūs siųskite failą  garan6).

Jeigu elektroniniu paštu reikėtų pakartotinai siųsti informaciją, tai elektroninio laiško dalyje būtinai įrašykite atitinkamą pastabą.
Elektroninio laiško dalyje būtinai nurodykite savivaldybės pavadinimą bei formos pildžiusio asmens vardą, pavardę ir telefono numerį.

Pastaba dėl lentelių (Excel) užpildymo. Jūs galite įrašyti informaciją tik tam tikruose langeliuose (cells). Dalis lentelės langelių yra užblokuota. Bandydami įrašyti informaciją į tokį langelį, gausite toliau parodytą pranešimą. Norėdami panaikinti pranešimą, spauskite klavišą "Enter" (arba "Ok", panaudodami pelę) ir toliau tęskite darbą.

Informacijos paruošimo ir perdavimo klausimais teirautis telefonu 8 5 2390072.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-22