Naujausia informacija

SIS atlikti pakeitimai, susiję su investicijų projektais.

2019-03-05. Investicijų projektų pakeitimai

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

2018-12-07. Dėl tarpinstitucinių veiklos planų planinių ir faktinių duomenų pateikimo.

Bendra informacija apie TVP suvedimą.

2018-07-24. Informacija dėl 2019 m. SVP duomenų suvedimo į SIS (maksimalių limitų etape).

2018 m. liepos 23 d. Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS) atlikti tam tikri pakeitimai, kurių nespėta padaryti 2019-2021 m. SVP derybų etape.

Pakeitimai susiję su 2018 m. balandžio 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 397 patvirtintais Strateginio planavimo metodikos pakeitimais.

Informacija dėl 2019 m. maksimalių limitų etapo

Trumpa instrukcija dėl 2019 m. SVP prioritetų ir sąsajų

2018-05-21. Pakeitimų specifikacija dėl 2019-2021 m. SVP suvedimo į SIS.

Pakeitimų specifikacija

2018-04-27. Atnaujinta (papildyta) informacija dėl 2019-2021 m. SVP suvedimo į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS).

Atnaujinta informacija institucijoms

2018-04-13. Informacija dėl 2019-2021 m. SVP suvedimo į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS).

Informacija institucijoms