Naujausia informacija

2018-04-13. Informacija dėl 2019-2021 m. SVP suvedimo į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS).

Informacija institucijoms

2017-11-13. Sukurtas naujas funkcionalumas, leidžiantis apibrėžti vykdymo laikotarpius tiek vertinimo kriterijams, tiek priemonėms.

Pakeitimų specifikacija

2017-09-28. Bendra informacija SIS duomenų teikėjams

Informacijos suvedimo  į SIS terminai

2017-09-28. Dėl 17-os Vyriausybės programos įgyvendinimo plano suvedimo Stebėsenos informacinėje sistemoje.

Trumpa instrukcija dėl LRV veiksmų informacijos suvedimo į SIS