SIS kontaktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos kontaktai:

SIS veiklos administratorė Grita Kriaučiūnaitė, tel. +370 706 63714, el. paštas Grita.Kriauciunaite@lrv.lt;
Strateginio planavimo dokumentų rengimo klausimais konsultuoja Lina Lajauskienė, tel. +370 706 61801, el.paštas Lina.Lajauskiene@lrv.lt;
Vyriausybės veiklos prioritetų rengimo ir atsiskaitymo klausimais konsultuoja Regina Levickienė, tel. +370 706 63961, el.paštas Regina.Levickiene@lrv.lt.

Finansų ministerijos kontaktai:

SIS veikimo finansiniais klausimais konsultuoja:

Gražina Steponėnaitė  tel. +370 5 2199391, el.paštas G.Steponenaite@finmin.lt

Arūnė Grigėnienė  tel. +370 5 2390172 el.paštas A.Grigeniene@finmin.lt

SIS veikimo techniniais klausimais kreiptis per MANTIS klaidų/klausimų registravimo sistemą.  Neturint prisijungimo prie šios sistemos kreiptis į Informacinių sistemų skyrių tel.: +370 5 205 3544, +370 5 219 4464 arba el. paštu sis.sistema@finmin.lt.

Kreipiantis prašome nurodyti:

  • kokio veiksmo nepavyksta atlikti SIS;
  • kokia naudotojo instrukcija ir kokiu jos punktu vadovaujatės bandydami atlikti veiksmą;
  • savo kontaktinę informaciją.

Siunčiant pranešimus prašome nenaudoti įvairių „reklaminių“ intarpų, nes tokius pranešimus mūsų pašto serveris traktuoja kaip netinkamus („spam“).

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-05-05