Naudotojų vadovai

Mokėjimo paraiškų procedūrų vartotojų vadovai

Į viršų

Bendrųjų žurnalų procedūrų vartotojų vadovai

Į viršų

Finansavimo sumų surinkimo ir perdavimo Iždui vartotojų vadovai

 Į viršų

Tiekėjų pasiūlymų procedūrų vartotojų vadovai

Į viršų

Mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų vartotojų vadovai

Į viršų

Preliminarios  kontrolinės sąmatos parengimo procedūrų aprašymas

Į viršų

Kontrolinės sąmatos parengimo pagal patvirtintus rodiklius vartotojų vadovai

Į viršų

Kontrolinės sąmatos tikslinimo procedūrų aprašymas

Į viršų

Biudžeto projekto parengimo vartotojų vadovai

Į viršų

Valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių pateikimo vartotojų vadovai

Į viršų

Pajamų įmokų procedūrų vartotojų vadovai

Į viršų

VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymas

Į viršų

VBAMS ataskaitų  vartotojų vadovas

Į viršų

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-13