Naujausia informacija

Informuojame, kad 2016-04-27 d. atliktas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimas, kuriuo patvirtinta prašymo dėl mokėjimo paraiškos apmokėjimo termino pakeitimo forma (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b59a91600d4111e6bae4eb98746971fa). Prašome teikti prašymus Valstybės iždo departamentui pagal naują formą.

 

2017-04-18.  Skelbiame sąrašą pakeitimų, įgyvendintų su versijos TW075 atnaujinimais Fix14, Fix15. Pateikiame naudotojams skirtą trumpą įdiegto funkcionalumo aprašymą: klasifikatorių automatinio platinimo bei tiekėjų pasiūlymų rengimo ir teikimo į iždą.

2017-04-12. 2017 m. balandžio 19 dieną VBAMS duomenų bazėje bus diegiami pakeitimai. Pakeitimų diegimo metu 2017 m. balandžio 19 d. nuo 12:00 val. bus stabdomas įstaigų darbas (naudotojai negalės prisijungti prie įstaigų duomenų bazių). Naudotojai galės dirbti nuo balandžio 20 d. 8:00 val.

Diegiami pakeitimai susiję su tiekėjų pasiūlymų rengimo ir teikimo į Iždą tvarka bei klasifikatorių automatiniu platinimu iš Iždo organizacinio lygio į įstaigų duomenų bazes. Pakeitimų išsamus aprašymas bus paskelbtas iki š.m. balandžio 14 dienos.