Naujausia informacija

Informuojame, kad 2016-04-27 d. atliktas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimas, kuriuo patvirtinta prašymo dėl mokėjimo paraiškos apmokėjimo termino pakeitimo forma (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b59a91600d4111e6bae4eb98746971fa). Prašome teikti prašymus Valstybės iždo departamentui pagal naują formą.

 

2017-08-28. Pakeitimai, įgyvendinti su versijos TW076 atnaujinimais Fix03 ir Fix04.

2017-06-21. Skelbiame sąrašą pakeitimų, įgyvendintų su versijos TW076 atnaujinimais Fix01 ir Fix02.

Vartotojų, dirbančių AV organizaciniu lygiu dėmesiui. Su TW076 Fix01 optimizuota mokėjimo būklės gavimo procedūra - AV org. lygiu įvykdžius funkciją Duomenų srautai - Mokėjimo paraiškų būklių gavimas , kartu iškviečiama funkcija  Atnaujinti mokėjimo paraiškų būkles, todėl pastarosios funkcijos papildomai atlikti nebereikia.