Naujausia informacija

Informuojame, kad 2016-04-27 d. atliktas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimas, kuriuo patvirtinta prašymo dėl mokėjimo paraiškos apmokėjimo termino pakeitimo forma (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b59a91600d4111e6bae4eb98746971fa). Prašome teikti prašymus Valstybės iždo departamentui pagal naują formą.

 

2017-06-21. Skelbiame sąrašą pakeitimų, įgyvendintų su versijos TW076 atnaujinimais Fix01 ir Fix02.

Vartotojų, dirbančių AV organizaciniu lygiu dėmesiui. Su TW076 Fix01 optimizuota mokėjimo būklės gavimo procedūra - AV org. lygiu įvykdžius funkciją Duomenų srautai - Mokėjimo paraiškų būklių gavimas , kartu iškviečiama funkcija  Atnaujinti mokėjimo paraiškų būkles, todėl pastarosios funkcijos papildomai atlikti nebereikia.

2017-06-02. Įgyvendinome VBAMS pakeitimus, siekdami automatizuoti programų, kontrolinės sąmatos ir preliminarios kontrolinės sąmatos duomenų perdavimą į Finansų ministeriją ir į Ministerijoms pavaldžias įstaigas. Pateikiame platesnį pakeitimų aprašymą (PDF byla, 104 KB).

2017-05-29. 2017 m. birželio 2 d. (penktadienį) nuo 13:30 val. dėl pakeitimų diegimo planuojame stabdyti įstaigų naudojamą VBAMS (FVAIS), tuo metu naudotojai negalės prisijungti prie įstaigų duomenų bazių. Birželio 5 d. (pirmadienį) sistemos dirbs įprastine tvarka. Diegiamų pakeitimų aprašymą paskelbsime tinklalapyje birželio 2 d.

2017-04-18.  Skelbiame sąrašą pakeitimų, įgyvendintų su versijos TW075 atnaujinimais Fix14, Fix15. Pateikiame naudotojams skirtą trumpą įdiegto funkcionalumo aprašymą: klasifikatorių automatinio platinimo bei tiekėjų pasiūlymų rengimo ir teikimo į iždą.