Naujausia informacija

Informuojame, kad 2016-04-27 d. atliktas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimas, kuriuo patvirtinta prašymo dėl mokėjimo paraiškos apmokėjimo termino pakeitimo forma (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b59a91600d4111e6bae4eb98746971fa). Prašome teikti prašymus Valstybės iždo departamentui pagal naują formą.

 

 

2018-01-11. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix09.

2018-01-11 Dėl ataskaitos BFP-1 formavimo galimybių. Ataskaitą BFP-1 galima formuoti su ataskaitos tvirtinimo sritimi ir be tvirtinimo srities. Plačiau apie galimybes prašau skaityti pateiktame dokumente BFP-1 ataskaita

2018-01-02. 2018 metų valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams paskirčių klasifikatorius

2017-12-29. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2018 m. aprašymą: įstaigoms, dirbančioms NAV2009 aplinkoje - (PDF byla, 408 KB), įstaigoms, dirbančioms NAV2017 aplinkoje - (PDF byla, 451 KB).

2017-12-27. Šiuo metu VBAMS veikia Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 (toliau −  NAV 2009) pagrindu. Finansų ministerija pradėjo VBAMS perkėlimą į aukštesnę Microsoft Dynamics NAV 2017 (toliau – NAV 2017) versiją. Šių metų rugsėjo mėnesį į NAV 2017 aplinką perkelta pirmoji VBAMS duomenų bazė, kurioje dirba Švietimo ir mokslo ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojai. 2018 m. planuojame tęsti VBAMS perkėlimą į NAV 2017 aplinką.

Peržiūrėję 2018 m. VBAMS pakeitimų diegimo planus, į NAV 2017 aplinką planuojame perkelti šias įmones:

2018 m. vasario 9 d. Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jų pavaldžių įstaigų VBAMS.

2018 m. vasario 23 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos bei jų pavaldžių įstaigų VBAMS.

2018 m. kovo 9 d. Krašto apsaugos ministerijos bei ministerijos pavaldžių įstaigų VBAMS.

Detalesnę informaciją apie migravimo tvarką pranešime raštu.

Pastebėjome, kad kai kuriose minėtose įstaigose naudojama „sena“ integracija tarp VBAMS ir įstaigose veikiančių Finansinės apskaitos sistemų, t. y., kai iš VBAMS eksportuojami duomenys apie apmokėtas mokėjimo paraiškas. NAV 2017 versijoje nepalaikoma funkcija, skirta  iš VBAMS suformuoti išorines bylas, kuriose įrašoma informacija, susijusi su apmokėtomis mokėjimo paraiškomis (apie tai pranešėme VBAMS tinklalapyje Naujausios informacijos srityje 2017-10-10 skelbime). Prašytume rasti galimybę „senos“ integracijos atsisakyti iki nurodytų datų. Siūlome pereiti prie integracijos, kai iš įstaigų Finansinės apskaitos sistemų į VBAMS siunčiami mokėjimo paraiškų duomenys, o iš VBAMS į apskaitos sistemas perduodama informacija apie mokėjimo paraiškų apdorojimo būkles. Integracijos aprašymą skaitykite VBAMS tinklalapyje Naudotojų vadovų skyriuje VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymo skiltyje 2017.11.22 dienos paskelbtoje projektavimo dokumento 15.0 versijoje.

VBAMS tinklalapyje adresu https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams skyriuje „Naudotojų vadovai NAV 2017“ yra  paskelbti VBAMS naudotojų vadovai, pritaikyti darbui  NAV 2017 versijoje, bei supažindinimo su NAV 2017 aplinka vadovas.

2017-12-05. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2017 m. pabaigoje. Siekiant efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius ir užtikrinti sklandų asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansavimą biudžetinių metų pabaigoje, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 nuostatomis, asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 28 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 22 dienos. Prašome apie tai informuoti pavaldžias įstaigas.

2017-11-22. Atnaujinta Integracijos su FAS vadovo 15 versija.

2017-11-20. Dėmesio įstaigoms, naudojančioms integraciją su FAS, kai Mokėjimo paraiškos ruošiamos Finansų apskaitos sistemoje, o Mokėjimo paraiškų būklės eksportuojamos iš VBAMS į įmonių apskaitos sistemas

2017-11-17. įdiegus pakeitimus FAS mokėjimo paraiškų byloms, paaiškėjo, kad kai kuriose įmonėse nebuvo laikomasi FAS Mokėjimo paraiškų MPRxxxxxxxx.txt bylų struktūros, aprašytos Integracijos su FAS vadove. FAS bylos nuo š.m. lapkričio 20 dienos į VBAMS importuojamos dviejų versijų – 24 laukų (senos struktūros) ir 26 laukų (naujos struktūros, papildytos pagal VBAMS naudotojų pageidavimą įsivesti savivaldybių dotacijų kodus). Laukų skaičius turi būti griežtai kontroliuojamas Finansų apskaitos sistemose, kitaip VBAMS negalės atpažinti FAS bylos versijos ir negalės tinkamai jos apdoroti.

Prašau iki š.m. gruodžio 1 dienos imtinai pasitikrinti formuojamos Mokėjimo paraiškos MPRxxxxxxxx.txt struktūrą ir, jei reikia, pataisyti. Kilus klausimams, prašau kreiptis el.paštu vbamis@finmin.lt

2017-11-17. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix08 ir Fix09 NAV2019. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad atnaujinta Integracijos su FAS vadovo 14 versija.

2017-10-20. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais  Fix06_Fix07. Pranešame, kad visos ,VBAMS naudotojų, dirbančių NAV2017aplinkoje, pastebėtos klaidos ištaisytos ir įdiegtos produkcinėje min22 bazėje.

2017-10-10. Pranešame, kad, pereinant prie naujos NAVISION 2017 versijos, nuo 2018 metų kovo 1 dienos VBAMS naudotojai nebegalės naudotis integracija su įmonių Finansinės apskaitos sistemomis (FAS), kai iš VBAMS eksportuojami duomenys, susiję su apmokėtomis Mokėjimo paraiškomis, t.y. eksportuojamos xxxxxxxx.BUK ir TIEK.TXT bylos. Primename, kad ši integracija yra aprašyta VBAMS Naudotojų vadovų skyriuje 2005-02-14 data.  

Prašome naudoti VBAMS ir FAS integraciją, kai Mokėjimo paraiškos ruošiamos Finansų apskaitos sistemoje ir importuojamos į VBAMS, o visos Mokėjimo paraiškų būklės eksportuojamos iš VBAMS į įmonių apskaitos sistemas. Integracijos vadovas paskelbtas VBAMS tinklalapio Naudotojų vadovų skyriuje 2017.09.04 data ir 2017.07.07 data, kai integracija su FAS naudojama per žiniatinklio tarnybas.