2017 metai

Informuojame, kad 2016-04-27 d. atliktas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimas, kuriuo patvirtinta prašymo dėl mokėjimo paraiškos apmokėjimo termino pakeitimo forma (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b59a91600d4111e6bae4eb98746971fa). Prašome teikti prašymus Valstybės iždo departamentui pagal naują formą.

 

2017-08-28. Pakeitimai, įgyvendinti su versijos TW076 atnaujinimais Fix03 ir Fix04.

2017-06-21. Skelbiame sąrašą pakeitimų, įgyvendintų su versijos TW076 atnaujinimais Fix01 ir Fix02.

Vartotojų, dirbančių AV organizaciniu lygiu dėmesiui. Su TW076 Fix01 optimizuota mokėjimo būklės gavimo procedūra - AV org. lygiu įvykdžius funkciją Duomenų srautai - Mokėjimo paraiškų būklių gavimas , kartu iškviečiama funkcija  Atnaujinti mokėjimo paraiškų būkles, todėl pastarosios funkcijos papildomai atlikti nebereikia.

2017-06-02. Įgyvendinome VBAMS pakeitimus, siekdami automatizuoti programų, kontrolinės sąmatos ir preliminarios kontrolinės sąmatos duomenų perdavimą į Finansų ministeriją ir į Ministerijoms pavaldžias įstaigas. Pateikiame platesnį pakeitimų aprašymą (PDF byla, 104 KB).

2017-05-29. 2017 m. birželio 2 d. (penktadienį) nuo 13:30 val. dėl pakeitimų diegimo planuojame stabdyti įstaigų naudojamą VBAMS (FVAIS), tuo metu naudotojai negalės prisijungti prie įstaigų duomenų bazių. Birželio 5 d. (pirmadienį) sistemos dirbs įprastine tvarka. Diegiamų pakeitimų aprašymą paskelbsime tinklalapyje birželio 2 d.

2017-04-18.  Skelbiame sąrašą pakeitimų, įgyvendintų su versijos TW075 atnaujinimais Fix14, Fix15. Pateikiame naudotojams skirtą trumpą įdiegto funkcionalumo aprašymą: klasifikatorių automatinio platinimo bei tiekėjų pasiūlymų rengimo ir teikimo į iždą.

2017-04-12. 2017 m. balandžio 19 dieną  VBAMS duomenų bazėje bus diegiami pakeitimai. Pakeitimų diegimo metu 2017 m. balandžio 19 d. nuo 12:00 val. bus stabdomas įstaigų darbas (naudotojai negalės prisijungti prie įstaigų duomenų bazių). Naudotojai galės dirbti nuo balandžio 20 d. 8:00 val. 

Diegiami pakeitimai susiję su  tiekėjų pasiūlymų rengimo ir teikimo į Iždą tvarka bei klasifikatorių automatiniu platinimu iš Iždo organizacinio lygio į įstaigų duomenų bazes. Pakeitimų išsamus aprašymas bus paskelbtas iki š.m. balandžio 14 dienos. 

2017-03-30. DĖL MOKĖJIMO NURODYMŲ EURAIS NEVYKDYMO 2017 M. BALANDŽIO 14 D. Prašome susipažinti su Lietuvos banko informacija:

„Informuojame Jus, kad 2017 m. balandžio 14 d. nedirbs mokėjimo sistemos TARGET2 ir STEP2, todėl šią dieną nebus vykdomi mokėjimo nurodymai per sistemą TARGET2–LIETUVOS BANKAS ir į gavėjų sąskaitas, kurių mokėjimo paslaugų teikėjas yra STEP2 sistemos dalyvis. Jei tokių mokėjimo nurodymų vykdymo data bus nustatyta balandžio 14 d., jie bus atmesti nepriklausomai nuo pateikimo dienos“.

Ryšium su tuo, valstybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios įstaigos mokėjimo paraiškas, asignavimų poreikio prognozes rengia ir teikia Valstybės iždo departamentui vadovaudamiesi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195,  111 punktu.

2017-02-17. Pateikiame pakeitimų aprašymą, įgyvendintą su versijos TW075 Fix13  naujinimais:

mokėjimo paraiškų, skirtų komandiruočių išlaidoms pagal 2.2.1.1.1.11 ekonominį straipsnį, mokėjimo terminas nustatomas + 1 darbo diena (taikant mokėjimo paraiškos pateikimo Valstybės iždo departamentui laiko kontrolę - iki 12 val.) su galimybe pakeisti į +3 darbo dienų arba tolimesnį terminą;

mokėjimo paraiškų eurais tarptautinio pervedimo mokėjimo terminas pakeistas iš 4 darbo dienų į 3 darbo dienų;

VBAMS MOK-01 ataskaitoje atsisakoma mokėjimo paraiškų pagal 1.4 ir 1. 6 finansavimo šaltinius spausdinimo į atskirą dokumentą.

2017-02-07. VBAMS duomenų bazėje bus diegiami pakeitimai:

2017 m. vasario 17 d. nuo 12 val. duomenų bazėje, kurioje dirba įstaigos, išvardintos šiame sąraše. Išvardintų biudžetinių įstaigų darbuotojai vasario 17 dieną nuo 12:00 val. iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS.

2017 m. vasario 21 d. nuo 12 val. duomenų bazėje, kurioje dirba įstaigos, išvardintos šiame sąraše. Išvardintų biudžetinių įstaigų darbuotojai vasario 21 dieną nuo 12:00 val. iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS.

Pridedame trumpą pakeitimų aprašymą: BO ir ministerijoms, dirbančioms VBAMS (PDF byla, 521 KB), BO ir ministerijoms, dirbančioms FVAIS ir VBAMS (PDF byla, 522 KB), Asignavimų valdytojams (PDF byla, 482 KB). Visi pakeitimai yra aprašyti VBAMS tinklalapyje Vartotojų vadovų skyriuje 2016-10-13 data atnaujintuose Mokėjimo paraiškų, Bendrųjų žurnalų ir Mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų vadovuose.

2017-01-31. VBAMS duomenų bazėje bus diegiami pakeitimai:

2017 m. vasario 7 d. nuo 12 val. duomenų bazėje, kurioje dirba Žemės ūkio ministerija ir jos pavaldžios įstaigos. Žemės ūkio ministerijos ir jos pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai vasario 7 dieną nuo 12:00 val. iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS.

2017 m. vasario 10 d. nuo 12 val. duomenų bazėje, kurioje dirba Teisingumo ministerija ir Kalėjimų departamentas bei jų pavaldžios įstaigos. Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento bei jų pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai vasario 10 dieną nuo 12:00 val. iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS.

2017 m. vasario 14 d. nuo 12 val. duomenų bazėje, kurioje dirba Aplinkos ministerija ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba bei jų pavaldžios įstaigos. Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei jų pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai vasario 14 dieną nuo 12:00 val. iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS.

Pridedame trumpą pakeitimų aprašymą: įstaigoms, dirbančioms VBAMS (PDF byla, 521 KB), įstaigoms, dirbančioms FVAIS ir VBAMS (PDF byla, 522 KB). Visi pakeitimai yra aprašyti VBAMS tinklalapyje Vartotojų vadovų skyriuje 2016-10-13 data atnaujintuose Mokėjimo paraiškų, Bendrųjų žurnalų ir Mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų vadovuose.

2017-01-24. VBAMS duomenų bazėje bus diegiami pakeitimai:

2017 m. sausio 27 d. nuo 12 val. duomenų bazėje, kurioje dirba Sveikatos apsaugos ministerija ir jos pavaldžios įstaigos. Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai sausio 27 dieną nuo 12:00 val. iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS.

2017 m. sausio 31 d. nuo 12 val. duomenų bazėje, kurioje dirba Krašto apsaugos ministerija ir jos pavaldžios įstaigos. Krašto apsaugos ministerijos ir jos pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai sausio 31 dieną nuo 12:00 val. iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS.

2017 m. vasario 3 d. nuo 12 val. duomenų bazėje, kurioje dirba Kultūros ministerija ir jos pavaldžios įstaigos. Kultūros ministerijos ir jos pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai vasario 3 dieną nuo 12:00 val. iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS.

Pridedame trumpą pakeitimų aprašymą: įstaigoms, dirbančioms VBAMS (PDF byla, 521 KB), įstaigoms, dirbančioms FVAIS ir VBAMS (PDF byla, 522 KB). Visi pakeitimai yra aprašyti VBAMS tinklalapyje Vartotojų vadovų skyriuje 2016-10-13 data atnaujintuose Mokėjimo paraiškų, Bendrųjų žurnalų ir Mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų vadovuose.

2017-01-18. 2017 m. sausio 24 d. nuo 12 val. VBAMS duomenų bazėje, kurioje dirba Finansų ministerija, VMI, Muitinės departamentas ir jų pavaldžios įstaigos, bus diegiami pakeitimai. Finansų ministerijos, VMI, Muitinės departamento ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai sausio 24 dieną nuo 12:00 val. iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS. Pridedame trumpą pakeitimų aprašymą: įstaigoms, dirbančioms VBAMS (PDF byla, 521 KB), įstaigoms, dirbančioms FVAIS ir VBAMS (PDF byla, 522 KB). Visi pakeitimai yra aprašyti VBAMS tinklalapyje Vartotojų vadovų skyriuje 2016-10-13 data atnaujintuose Mokėjimo paraiškų, Bendrųjų žurnalų ir Mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų vadovuose.

2017-01-02. Skelbiame VBAMS pakeitimų dėl dotacijų savivaldybėms pervedimo aprašymą (PDF byla, 444 KB).

2017-01-02. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW075 atnaujinimais Fix10, Fix11.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-20