Sistemos administravimas

2019-07-10. Skelbiame VBAMS naudotojų identifikavimo kortelių formas, patvirtintas Finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl biudžetinių įstaigų finansavimo iš valstybės biudžeto taikant tiesioginį apmokėjimą tiekėjams“ Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių 2019 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1K-207 redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d94e0b09f0f11e9878fc525390407ce,  NK-1 (biudžetinių įstaigų darbuotojams), NK-4 (Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro darbuotojams) bei naudotojų identifikavimo kortelių užpildymo tvarką.

VBAMS naudotojų kortelės, kurias tvarko Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų skyrius (VBAMS), turi būti siunčiamos elektroniniais adresais finmin@finmin.lt ir vbamis@finmin.lt kartu su lydraščiu, kuriame prašoma Finansų ministerijos IT departamento VBAMS skyriaus sukurti/panaikinti VBAMS naudotojus.   

2005-07-14.  Administratoriaus identifikavimo kortelės VBAMS AIK-1 forma.

Pastabas, pageidavimus, pasiūlymus  dėl VBAMS veikimo prašome siųsti elektroniniu paštu vbamis@finmin.lt

Laiške prašome nurodyti:

  • laiško subject laukelyje įrašyti VBAMS duomenų bazės įstaigos, kurioje naudotojas vykdo funkcijas, pavadinimą ir trumpą klausimo apibūdinimą;
  • laiško autoriaus darbovietės pilną pavadinimą ir pavaldumą, t.y. kokiai ministerijai, departamentui ar tarnybai pavaldi įstaiga;
  • prisijungimo prie VBAMS duomenų bazės kodą, pvz. xxxx-yy-zz;
  • Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) darbuotojai be prisijungimo kodo būtinai turi nurodyti, kokioje VBAMS duomenų bazės įmonėje dirba, t.y. įmonės keturženklį kodą, pavadinimą ir jos pavaldumą ministerijai, departamentui, tarnybai;
  • prašau pridėti ekrano vaizdus, kurie padėtų greičiau identifikuoti aprašomos situacijos priežastis;
  • visada nurodyti laiško autoriaus rekvizitus, t.y. vardą, pavardę, pareigas, skyriaus, departamento pavadinimą, telefono numerį;
  • atsakant į laiškus, visada pasirinkti Reply to All, kad laiškus gautų visi susirašinėjimo dalyviai.

Dėkoju

VBAMS skyriaus vedėja Ringailė Milašienė

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09