Sistemos administravimas

2018-06-18. Skelbiame VBAMS naudotojų identifikavimo kortelės NK-1 formą, Finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl biudžetinių įstaigų finansavimo iš valstybės biudžeto taikant tiesioginį apmokėjimą tiekėjams“ patvirtintų Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1K-216 redakcija)  2 priedą bei naudotojų identifikavimo kortelės užpildymo tvarką.

2005-07-14.  Administratoriaus identifikavimo kortelės VBAMS AIK-1 forma.

Pastabas, pageidavimus, pasiūlymus  dėl VBAMS veikimo prašome siųsti elektroniniu paštu vbamis@finmin.lt

Aprašyme prašome nurodyti:

  • VBAMS versiją (informaciją rasite startavę Navision Financials ir paspaudę mygtuką „Versija“);
  • organizacinį lygį (Ministerija, Biudžetinė organizacija, Asignavimų valdytojas);
  • įstaigos pavadinimą, aprašymo rengėjo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą;
  • jei galite, nurodykite, kokią vartotojų teisių grupę (pagal vartotojo identifikavimo kortelę) naudodami dirbate sistemoje.

Dėkoju

VBAMS skyriaus vedėja Ringailė Milašienė

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-21