Valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ataskaitų apie mokėtinas ir gautinas sumas (Forma Nr.4) paruošimo ir perdavimo kompiuteriu tvarka

Išsaugokite rinkmeną FKD_zzzn.xls savo kompiuteryje interneto naršyklėje paspaudę dešinį pelės klavišą pasirinkite "save target as...." ir išsaugokite nepakeisdami Excel versijos. Jei siūloma saugoti kita versija - atsakykite "ne" ("No")

Finansų ministerijai pateikite formą naudodamiesi tik šiuo maketu.
Rinkmenoje (faile) FKD_zzzn pateikta ataskaitinė forma Nr.4.
Užpildytą ir pasirašytą ataskaitą PDF formatu ir Excel formato ataskaitą perduokite į Finansų ministeriją elektroniniu paštu adresu:vb4forma@finmin.lt ir finmin@finmin.lt
Paštu popierinių ataskaitų siųsti nereikia.

Prie elektroninio laiško prijungiamos rinkmenos (Excel failo) pavadinimus prašome sudaryti taip:
Rinkmenoje FKD_zzzn pakeiskite zzzn - Jūsų įstaigos kodu (paskutiniųjų keturių skaičių reikšminiai skaitmenys) .
Pvz., jeigu Jūsų įstaigos kodas yra:

  • 01 900 0001 - tai Jūsų Excel failo vardas bus FKD_1
  • 14 900 0116 - tai Jūsų Excel failo vardas bus FKD_116
  • 22 900 0326 - tai Jūsų Excel failo vardas bus FKD_326
  • 90 001 0806 - tai Jūsų Excel failo vardas bus FKD_806
  • 90 900 1752 - tai Jūsų Excel failo vardas bus FKD_1752

Jeigu elektroniniu paštu reikėtų pakartotinai siųsti informaciją, tai elektroninio laiško dalyje būtinai įrašykite atitinkamą pastabą.
Elektroninio laiško dalyje būtinai nurodykite įstaigos pavadinimą bei formą pildžiusio asmens vardą, pavardę ir telefono numerį.
Pastaba dėl lentelės (Excel) užpildymo. Jūs galite įrašyti informaciją tik tam tikruose langeliuose (cells). Dalis lentelės langelių yra užblokuota. Bandydami įrašyti informaciją į tokį langelį, gausite toliau parodytą pranešimą. Norėdami panaikinti pranešimą, spauskite klavišą "Enter" (arba "Ok", panaudodami pelę) ir toliau tęskite darbą.

Informacijos paruošimo ir perdavimo klausimais teirautis telefonu 2390072.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-19