Valstybės iždo (MVAL1) suderinimo aktai

Eil.Nr. Ūkio subjekto kodas Pavadinimas
1 111950243 Vilniaus Gedimino technikos universitetas
2 111950396 Vytauto Didžiojo universitetas
3 111950439 Vilniaus dailės akademija
4 111950581 Kauno technologijos universitetas
5 111950624 Lietuvos muzikos ir teatro akademija
6 111950962 Aleksandro Stulginskio universitetas
7 111951345 Šiaulių universitetas
8 111951498 Lietuvos edukologijos universitetas
9 111951530 Lietuvos sporto universitetas
10 111951726 Mykolo Romerio universitetas
11 111952632 Lietuvos teismo ekspertizės centras
12 111952785 Lietuvos teisės institutas
13 111952970 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
14 111955023 Lietuvių kalbos institutas
15 111955176 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
16 111955219 Lietuvos energetikos institutas
17 111955361 Lietuvos istorijos institutas
18 111958286 Higienos institutas
19 111958852 Lietuvos mokslų akademija
20 111959192 Studijų kokybės vertinimo centras
21 111959420 Nacionalinis vėžio institutas
22 111959573 Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
23 111961115 Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
24 111961453 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
25 111961791 Lietuvos kultūros tyrimų institutas
26 111961834 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla
27 111962021 Ugniagesių gelbėtojų mokykla
28 111963657 Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
29 111963842 Švenčionių profesinio rengimo centras
30 111963995 Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
31 111964182 Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla
32 111964225 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
33 111964378 Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
34 111964563 Jonavos politechnikos mokykla
35 111964759 Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras
36 111964944 Marijampolės profesinio rengimo centras
37 111965099 Utenos regioninis profesinio mokymo centras
38 111965131 Vilniaus kolegija
39 111965284 Kauno kolegija
40 111965327 Alytaus kolegija
41 111965850 Utenos kolegija
42 111966767 Kėdainių profesinio rengimo centras
43 111966952 Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
44 111967488 Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla
45 111967673 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
46 111967716 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
47 111967869 Kauno technikos kolegija
48 111968056 Klaipėdos valstybinė kolegija
49 111968241 Šiaulių valstybinė kolegija
50 111968437 Panevėžio kolegija
51 121442211 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
52 123816152 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
53 124241078 Viešoji įstaiga "LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA"
54 125817744 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
55 126125624 Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
56 140199874 Viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras
57 145746831 Šiaulių priklausomybės ligų centras
58 188200375 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
59 188200756 Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras ""Polifonija"""
60 188203528 Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
61 188204053 Kultūros paveldo centras
62 188600177 Lietuvos statistikos departamentas
63 188600362 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
64 188600743 Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras
65 188601464 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
66 188602032 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
67 188602370 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
68 188602566 Krekenavos regioninio parko direkcija
69 188603091 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
70 188603472 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
71 188603515 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
72 188604236 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
73 188604574 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
74 188604955 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
75 188605295 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
76 188606625 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
77 188607150 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija
78 188607531 Panevėžio apygardos teismas
79 188607912 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
80 188608252 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
81 188608590 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinė
82 188609016 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
83 188610666 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
84 188613242 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
85 188620589 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
86 188620621 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
87 188621919 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
88 188622597 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinė
89 188639721 Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
90 188639874 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
91 188640467 Lietuvos standartizacijos departamentas
92 188647255 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
93 188651524 Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
94 188651677 Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių n Specialieji socialinės globos namai ""Tremtinių namai"""
95 188656261 Viešųjų pirkimų tarnyba
96 188657363 Alytaus pataisos namai
97 188659229 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
98 188659752 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
99 188659948 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
100 188660683 Biržų regioninio parko direkcija
101 188668192 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
102 188675190 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
103 188675233 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
104 188681478 Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
105 188683671 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
106 188683714 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
107 188694162 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
108 188697087 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
109 188700487 Utenos apskrities archyvas
110 188706554 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
111 188708758 Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
112 188708943 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
113 188709664 Transporto investicijų direkcija
114 188710257 Koncertinė įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras
115 188710595 Lietuvos bioetikos komitetas
116 188710638 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
117 188710780 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
118 188710823 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
119 188710976 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos
120 188711163 Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
121 188711359 Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
122 188715560 Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
123 188716139 Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
124 188716281 Lietuvos mokslo taryba
125 188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža
126 188720027 Kybartų pataisos namai
127 188720212 Veisiejų socialinės globos namai
128 188720365 Pabėgėlių priėmimo centras
129 188721271 Vilniaus pataisos namai
130 188721848 Panevėžio pataisos namai
131 188721990 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas
132 188722035 Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai
133 188722220 Marijampolės pataisos namai
134 188724381 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
135 188724424 Nacionalinė teismų administracija
136 188725145 Nacionalinė sveikatos taryba
137 188725330 Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
138 188726247 Radviliškio rajono savivaldybės administracija
139 188727491 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
140 188728636 Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
141 188728821 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
142 188729019 Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
143 188729161 Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
144 188729357 Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
145 188729542 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
146 188729923 Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
147 188730135 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras
148 188730854 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
149 188732677 Lietuvos kariuomenė
150 188733245 Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
151 188733964 Vilniaus apygardos administracinis teismas
152 188734151 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
153 188734347 Kauno apygardos administracinis teismas
154 188734532 Šiaulių apygardos administracinis teismas
155 188734685 Panevėžio apygardos administracinis teismas
156 188734870 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
157 188735253 Vyriausioji administracinių ginčų komisija
158 188735591 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
159 188735634 Veisiejų regioninio parko direkcija
160 188736355 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
161 188736540 Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas
162 188737457 Tauragės rajono savivaldybės administracija
163 188737795 Asvejos regioninio parko direkcija
164 188737838 Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija
165 188737980 Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
166 188738025 Gražutės regioninio parko direkcija
167 188738178 Sartų regioninio parko direkcija
168 188738210 Aukštadvario regioninio parko direkcija
169 188738897 Pagramančio regioninio parko direkcija
170 188739084 Vištyčio regioninio parko direkcija
171 188739312 Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija
172 188741498 Lietuvos radijo ir televizijos komisija
173 188743887 Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
174 188751834 Skuodo rajono savivaldybės administracija
175 188752021 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
176 188752740 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
177 188755327 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
178 188756614 Etninės kultūros globos taryba
179 188757292 Tytuvėnų regioninio parko direkcija
180 188763612 Neries regioninio parko direkcija
181 188763765 Muitinės informacinių sistemų centras
182 188764671 Rambyno regioninio parko direkcija
183 188764867 Kauno miesto savivaldybės administracija
184 188767977 Vilniaus apskrities Gestų kalbos vertėjų centras
185 188770044 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
186 188771865 Šiaulių miesto savivaldybės administracija
187 188772052 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
188 188772390 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
189 188772433 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
190 188774822 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
191 188778087 Muitinės kriminalinė tarnyba
192 188778315 Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
193 188779036 Vilniaus apygardos probacijos tarnyba
194 188779189 Šiaulių apygardos probacijos tarnyba
195 188779221 Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba
196 188779374 Panevėžio apygardos probacijos tarnyba
197 188779417 Kauno apygardos probacijos tarnyba
198 188780533 Valstybinė lietuvių kalbos komisija
199 188781788 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras
200 188781973 Lietuvos saugios laivybos administracija
201 188784211 Valstybės tarnybos departamentas
202 188784898 Aplinkos apsaugos agentūra
203 188785085 Lietuvos kelių policijos tarnyba
204 188785270 Lietuvos kriminalinės policijos biuras
205 188785313 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
206 188787474 Bendrasis pagalbos centras
207 188788380 Kauno apskrities Gestų kalbos vertėjų centras
208 190087881 Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla
209 190089213 Gruzdžių vaikų socializacijos centras
210 190133243 Kauno sporto medicinos centras
211 190429751 Panevėžio sporto medicinos centras
212 190454391 Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
213 190464695 Lietuvos jūrų muziejus
214 190469518 Klaipėdos sporto medicinos centras
215 190547027 Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
216 190547365 Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
217 190599771 Žemaičių muziejus "Alka"
218 190734952 Kauno teritorinė muitinė
219 190741046 Muitinės mokymo centras
220 190741384 Žuvinto biosferos rezervato direkcija
221 190742148 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
222 190742290 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
223 190742333 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
224 190742486 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
225 190742529 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
226 190742671 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
227 190742714 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
228 190742867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
229 190753881 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
230 190753924 Lietuvos nacionalinis dramos teatras
231 190754079 Valstybinis jaunimo teatras
232 190754111 Lietuvos rusų dramos teatras
233 190754264 Vilniaus teatras "Lėlė"
234 190754645 Kauno valstybinis lėlių teatras
235 190754798 Kauno valstybinis muzikinis teatras
236 190754830 Klaipėdos dramos teatras
237 190754983 Juozo Miltinio dramos teatras
238 190755028 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
239 190755170 Valstybinis Šiaulių dramos teatras
240 190755366 Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ans Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis "Lietuva"
241 190755551 Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrume Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras "Trimitas"
242 190755747 Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
243 190755932 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
244 190756087 Lietuvos dailės muziejus
245 190756315 Vytauto Didžiojo karo muziejus
246 190756468 Lietuvos aviacijos muziejus
247 190756653 Maironio lietuvių literatūros muziejus
248 190756849 Lietuvos nacionalinis muziejus
249 190756991 Kauno IX forto muziejus
250 190757036 Šiaulių "Aušros" muziejus
251 190757189 Trakų istorijos muziejus
252 190757221 Lietuvos liaudies buities muziejus
253 190757374 Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
254 190757417 Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija
255 190757755 Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
256 190757940 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
257 190758095 Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka
258 190758138 Kauno apskrities viešoji biblioteka
259 190758280 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
260 190758323 Lietuvos aklųjų biblioteka
261 190758519 Lietuvos liaudies kultūros centras
262 190764187 Lietuvos centrinis valstybės archyvas
263 190764568 Lietuvos valstybės istorijos archyvas
264 190764949 Lietuvos literatūros ir meno archyvas
265 190765474 Kauno apskrities archyvas
266 190766042 Klaipėdos apskrities archyvas
267 190766238 Alytaus apskrities archyvas
268 190766380 Panevėžio apskrities archyvas
269 190766576 Marijampolės apskrities archyvas
270 190766619 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
271 190781293 Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
272 190789945 Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
273 190790919 Adakavo socialinės globos namai
274 190791444 Aknystos socialinės globos namai
275 190792165 Didvyžių socialinės globos namai
276 190792546 Dūseikių socialinės globos namai
277 190792731 Ilguvos socialinės globos namai
278 190792884 Jasiuliškių socialinės globos namai
279 190793071 Jotainių socialinės globos namai
280 190793267 Jurdaičių socialinės globos namai
281 190793452 Kalvarijos socialinės globos namai
282 190793648 Kėdainių socialinės globos namai
283 190793833 Kupiškio socialinės globos namai
284 190794216 Lavėnų socialinės globos namai
285 190794554 Linkuvos socialinės globos namai
286 190794892 Padvarių socialinės globos namai
287 190795841 Prūdiškių socialinės globos namai
288 190796039 Skemų socialinės globos namai
289 190796224 Stonaičių socialinės globos namai
290 190796562 Strūnos socialinės globos namai
291 190796758 Suvalkijos socialinės globos namai
292 190796943 Macikų socialinės globos namai
293 190797098 Utenos socialinės globos namai
294 190797130 Zarasų socialinės globos namai
295 190797283 Ventos socialinės globos namai
296 190797664 Pabradės socialinės globos namai
297 190798047 Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras
298 190803793 Anykščių technologijos mokykla
299 190803836 Aukštadvario žemės ūkio mokykla
300 190804176 Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
301 190804219 Joniškio žemės ūkio mokykla
302 190804361 Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
303 190804742 Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
304 190804895 Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
305 190804938 Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla
306 190805125 Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
307 190805844 Plungės technologijų ir verslo mokykla
308 190805997 Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
309 190807286 Tauragės profesinio rengimo centras
310 190807471 Varėnos technologijos ir verslo mokykla
311 190807514 Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras
312 190807667 Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
313 190808616 Vilkijos žemės ūkio mokykla
314 190808954 Zarasų žemės ūkio mokykla
315 190809141 Žeimelio žemės ūkio mokykla
316 190809294 Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras
317 190955071 Šilalės rajono apylinkės teismas
318 190961010 Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
319 190961163 Simno žemės ūkio mokykla
320 190965375 Šilutės žemės ūkio mokykla
321 190968528 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
322 190968670 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
323 190968866 Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
324 190971086 Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
325 190971271 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
326 190971467 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla
327 190971848 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
328 190972373 Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
329 190973322 Kauno taikomosios dailės mokykla
330 190973856 Klaipėdos laivininkų mokykla
331 190974424 Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
332 190974577 Klaipėdos turizmo mokykla
333 190976966 Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
334 190977872 Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
335 190977915 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
336 190979161 Vilniaus lietuvių namai
337 190979357 Kauno vaikų socializacijos centras
338 190979695 Kauno vaikų socializacijos centras "Saulutė"
339 190979923 Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
340 190980288 Pabradės vaikų globos namai
341 190980473 "Diemedžio" ugdymo centras
342 190982862 Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla
343 190984685 Vaikų socializacijos centras "Širvėna"
344 190988210 Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras
345 190989312 Skalvijos vaikų globos namai
346 190990777 Vėliučionių vaikų socializacijos centras
347 190994640 Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
348 190994793 Kauno dailės gimnazija
349 190995023 Juodšilių "Šilo" gimnazija
350 190995938 Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
351 190996082 Švietimo informacinių technologijų centras
352 190996278 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
353 190997412 Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai
354 190999616 VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS
355 191001636 Lietuvos sporto medicinos centras
356 191005848 Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rin Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė ""Aras"""
357 191011897 Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
358 191012084 Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
359 191012312 Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
360 191012465 Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
361 191015422 Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis"
362 191016481 Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla
363 191071346 Zarasų rajono apylinkės teismas
364 191142619 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla
365 191176774 Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
366 191207942 Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
367 191208282 Marijampolės teritorinė darbo birža
368 191347976 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
369 191349831 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
370 191351145 Lietuvos medicinos biblioteka
371 191351330 Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
372 191351864 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
373 191352247 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
374 191379828 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
375 191411927 Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla
376 191413020 Turgelių "Aistuvos" gimnazija
377 191418672 Lietuvos technikos biblioteka
378 191425485 Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla
379 191425670 Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
380 191425713 Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
381 191428780 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
382 191434915 Vilniaus teritorinė darbo birža
383 191435440 Šiaulių teritorinė darbo birža
384 191435593 Panevėžio teritorinė darbo birža
385 191435636 Alytaus teritorinė darbo birža
386 191438931 Tauragės teritorinė darbo birža
387 191439314 Utenos teritorinė darbo birža
388 191440964 Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
389 191443889 Klaipėdos miesto apylinkės teismas
390 191444076 Panevėžio miesto apylinkės teismas
391 191444119 Druskininkų miesto apylinkės teismas
392 191444261 Palangos miesto apylinkės teismas
393 191444457 Akmenės rajono apylinkės teismas
394 191444642 Alytaus rajono apylinkės teismas
395 191444795 Anykščių rajono apylinkės teismas
396 191444838 Biržų rajono apylinkės teismas
397 191444980 Ignalinos rajono apylinkės teismas
398 191445025 Jonavos rajono apylinkės teismas
399 191445178 Joniškio rajono apylinkės teismas
400 191445210 Jurbarko rajono apylinkės teismas
401 191445363 Kaišiadorių rajono apylinkės teismas
402 191445744 Kėdainių rajono apylinkės teismas
403 191445897 Kelmės rajono apylinkės teismas
404 191446084 Kretingos rajono apylinkės teismas
405 191446127 Kupiškio rajono apylinkės teismas
406 191446312 Marijampolės rajono apylinkės teismas
407 191446465 Mažeikių rajono apylinkės teismas
408 191446650 Molėtų rajono apylinkės teismas
409 191446846 Pakruojo rajono apylinkės teismas
410 191446999 Pasvalio rajono apylinkės teismas
411 191447033 Plungės rajono apylinkės teismas
412 191447229 Prienų rajono apylinkės teismas
413 191447371 Radviliškio rajono apylinkės teismas
414 191447414 Raseinių rajono apylinkės teismas
415 191447567 Rokiškio rajono apylinkės teismas
416 191447752 Skuodo rajono apylinkės teismas
417 191447948 Šakių rajono apylinkės teismas
418 191448092 Šalčininkų rajono apylinkės teismas
419 191448320 Šilutės rajono apylinkės teismas
420 191448473 Širvintų rajono apylinkės teismas
421 191448516 Tauragės rajono apylinkės teismas
422 191448669 Švenčionių rajono apylinkės teismas
423 191448854 Telšių rajono apylinkės teismas
424 191449041 Trakų rajono apylinkės teismas
425 191449194 Ukmergės rajono apylinkės teismas
426 191449237 Utenos rajono apylinkės teismas
427 191449422 Vilkaviškio rajono apylinkės teismas
428 191449618 Vilniaus rajono apylinkės teismas
429 191520296 Lietuvos valstybės naujasis archyvas
430 191630942 Vyriausybinių ryšių centras prie Krašto apsaugos ministerijos
431 191666397 Alytaus dailiųjų amatų mokykla
432 191671615 Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
433 191676548 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
434 191708622 Finansų ministerijos mokymo centras
435 191713612 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
436 191715773 Šiaulių tardymo izoliatorius
437 191716918 Lietuvos zoologijos sodas
438 191717258 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
439 191718164 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
440 191722967 Valstybinis studijų fondas
441 191745193 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė
442 191759894 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga
443 191769098 Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
444 191785483 Visagino socialinės globos namai
445 191800280 Muitinės laboratorija
446 191800661 Visagino miesto apylinkės teismas
447 191811533 Mažeikių objektinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
448 191823126 Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
449 191831183 Lietuvos apeliacinis teismas
450 191833768 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinė
451 191835395 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
452 191844978 Klaipėdos apygardos teismas
453 191851780 Druskininkų amatų mokykla
454 192050725 Europos socialinio fondo agentūra
455 193014397 Vilniaus vaikų socializacijos centras
456 193033935 Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
457 193053247 Lietuvos ypatingasis archyvas
458 193064642 Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
459 193101717 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
460 193114935 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
461 193135687 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
462 193171427 Vilniaus apskrities archyvas
463 193180433 Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla
464 193201984 Nacionalinis egzaminų centras
465 193257730 Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos
466 193288633 Radiacinės saugos centras
467 193295631 Lietuvos metrologijos inspekcija
468 193312970 Vilniaus apygardos teismas
469 193326571 Nemuno kilpų regioninio parko direkcija
470 193343535 Šiaulių apygardos teismas
471 193344060 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė
472 193370226 Ventos regioninio parko direkcija
473 193371328 Kauno marių regioninio parko direkcija
474 193371666 Nemuno deltos regioninio parko direkcija
475 193372191 Salantų regioninio parko direkcija
476 193372387 Sirvėtos regioninio parko direkcija
477 193374057 Varnių regioninio parko direkcija
478 193375878 Žagarės regioninio parko direkcija
479 193377733 Panemunių regioninio parko direkcija
480 195001473 Eitminiškių gimnazija
481 195001854 Buivydiškių pagrindinė mokykla
482 195002618 Butrimonių pagrindinė mokykla
483 195004430 Mickūnų vaikų lopšelis-darželis
484 195004583 Riešės gimnazija
485 195005347 Lavoriškių gimnazija
486 195007736 Rudaminos vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
487 195551645 Valstybinis psichikos sveikatos centras
488 195551798 Kauno apskrities priklausomybės ligų centras
489 195551830 Panevėžio priklausomybės ligų centras
490 195551983 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
491 211950810 Vilniaus universitetas
492 211951150 Klaipėdos universitetas
493 211959040 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
494 211967140 Marijampolės kolegija
495 288600210 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
496 288601650 Lietuvos Respublikos finansų ministerija
497 288603320 Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra
498 288642280 Dubysos regioninio parko direkcija
499 288692340 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
500 288697120 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
501 288700520 Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija
502 288706740 Pajūrio regioninio parko direkcija
503 288719620 Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
504 288720170 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas
505 288733050 Pakruojo rajono savivaldybės administracija
506 288734490 Klaipėdos apygardos administracinis teismas
507 288739270 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
508 288743920 Anykščių regioninio parko direkcija
509 288779560 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
510 290218260 Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
511 290468940 Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS
512 290523080 Šiaulių sporto medicinos centras
513 290733470 Vilniaus teritorinė muitinė
514 290741570 Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija
515 290743240 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
516 290754450 Nacionalinis Kauno dramos teatras
517 290756120 Lietuvos švietimo istorijos muziejus
518 290757560 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
519 290765660 Šiaulių apskrities archyvas
520 290767330 Telšių apskrities archyvas
521 290791630 Aukštelkės socialinės globos namai
522 290796410 Strėvininkų socialinės globos namai
523 290797850 Vilijampolės socialinės globos namai
524 290967950 Kauno Juozo Gruodžio konservatorija
525 290972940 Kauno informacinių technologijų mokykla
526 290977720 Mažeikių politechnikos mokykla
527 290982710 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
528 291011930 Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
529 291012270 Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
530 291349070 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
531 291424950 Šiuolaikinio meno centras
532 291435060 Kauno teritorinė darbo birža
533 291437830 Telšių teritorinė darbo birža
534 291445930 Klaipėdos rajono apylinkės teismas
535 291446270 Lazdijų rajono apylinkės teismas
536 291449380 Varėnos rajono apylinkės teismas
537 291682630 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
538 291829870 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
539 293171570 Tauragės apskrities archyvas
540 293303050 Lietuvos etnokosmologijos muziejus
541 293371090 Metelių regioninio parko direkcija
542 293372420 Kauno apygardos teismas
543 300011619 Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
544 300013972 Kauno tardymo izoliatorius
545 300033284 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija
546 300038598 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
547 300039337 Alytaus profesinio rengimo centras
548 300039668 Šiaulių profesinio rengimo centras
549 300039885 Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras
550 300056023 Augalų genų bankas
551 300071281 Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras
552 300074441 Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras
553 300082655 Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras
554 300121001 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
555 300128184 Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
556 300147455 Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
557 300520121 Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija
558 300520299 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras
559 300520349 Lietuvos sporto muziejus
560 300529070 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
561 300594538 Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
562 300629658 Nacionalinės teismų administracijos mokymo centras
563 300663201 Marijampolės specialieji socialinės globos namai
564 300666165 Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
565 300836436 Globos namai "Užuovėja"
566 300845435 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
567 301505599 Lietuvos kultūros institutas
568 302297628 Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
569 302302363 Sportininkų rengimo centras Druskininkuose
570 302308327 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
571 302427477 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
572 302430498 Ugdymo plėtotės centras
573 302442625 Lietuvos policijos mokykla
574 302470037 Lietuvos socialinių tyrimų centras
575 302470603 Gamtos tyrimų centras
576 302471203 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
577 302471705 Valstybinė miškų tarnyba
578 302484147 Koncertinė įstaiga valstybinis choras "Vilnius" Koncertinė įstaiga valstybinis choras ""Vilnius"""
579 302496128 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
580 302526105 Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
581 302536989 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
582 302560890 Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
583 302561280 Laisvės atėmimo vietų ligoninė
584 302578543 Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
585 302610311 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
586 302643724 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
587 302783199 Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
588 302848387 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
589 302877129 Gerontologijos ir reabilitacijos centras
590 302877556 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
591 302942160 Vilniaus miesto apylinkės teismas
592 302942324 Šiaulių apylinkės teismas
593 302942349 Kauno apylinkės teismas
594 302951857 Lietuvos kultūros taryba
595 303004035 Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra
596 303118754 Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
597 303345150 Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba
598 304065817 Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
599 304157094 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
600 304311642 Kauno technikos profesinio mokymo centras
601 304384359 Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla
602 125196077 Palangos miesto savivaldybės administracija
603 188601279 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
604 188601311 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
605 188602751 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
606 188608786 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
607 188656838 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
608 188692688 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
609 188704927 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
610 188779755 Valstybinė kalbos inspekcija
611 188785847 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
612 190453332 Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
613 190521648 Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
614 190735335 Klaipėdos teritorinė muitinė
615 191008196 Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
616 191008577 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
617 191008762 Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
618 191207757 Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
619 191688326 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
620 288771670 Civilinės aviacijos administracija
621 291008610 Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
622 302526112 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
623 190218836 Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
624 191012127 Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba     
625 193310439

Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

627 MVAL3 Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos (mokesčių fondas) (MVAL3)
628 MVAL4 Muitinės departamentas (mokesčių fondas) (MVAL4)
629 MVAL57 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA)
630 MVAL59 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)
631 MVAL61 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)
632 MVAL62 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)
633 MVAL63 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-21