Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2019-08-29