Projekto "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti skūrimas" grupės Procesų valdymo specialistas (0,5 etato krūvis)

Galioja iki

2019-09-02