Projekto "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti skūrimas" grupės Vyresnysis procesų valdymo specialistas (2 pareigybės po 0,5 etato)

Galioja iki

2019-09-02