Projekto "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas" grupės procesų valdymo specialistas (0,5 etato darbo krūvis)

Galioja iki

2019-07-01