Projekto "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas" grupės procesų valdymo specialistas (dvi pareigybės po 0,5 etato)

Galioja iki

2019-07-01