Projekto "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas" grupės vyresnysis procesų valdymo specialistas (0.25 etato darbo krūvis)

Galioja iki

2019-07-01