Skelbimas dalyvauti „Lietuvos energija“, UAB, nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atrankoje

Galioja iki

2017-07-10

SKELBIMAS DALYVAUTI „LIETUVOS ENERGIJA“, UAB

NEPRIKLAUSOMŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATRANKOJE

2017 m. birželio 20 d.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) (Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius), įgyvendinanti „Lietuvos energija“, UAB (įmonės kodas 301844044; įregistruota Juridinių asmenų registre, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) akcininko teises ir pareigas, skelbia 3 nepriklausomų „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė) stebėtojų tarybos narių atranką.

Bendrovės stebėtojų tarybos nario kadencija – 4 metai.

Bendrovės interneto svetainė http://www.le.lt/, nuoroda Bendrovės interneto svetainėje į Bendrovės strategiją http://www.le.lt/lt/apie-mus/9#veiklos-strategija-2014-2020-m. Informacija apie Bendrovę skelbiama Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje http://vkc.turtas.lt/imones/lietuvos-energija.

Pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomus stebėtojų tarybos narius kandidatai turi atitikti:

bendruosius reikalavimus, nurodytus skelbimo priedo, kuris yra šio skelbimo sudėtinė dalis – Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės patronuojančios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB stebėtojų tarybos narių atrankos aprašo (toliau – Aprašas) 5 punkte;

specialiuosius reikalavimus, nurodytus skelbimo priedo – Aprašo 6 punkte;

nepriklausomumo kriterijus, nurodytus skelbimo priedo – Aprašo 3.7 papunktyje.

Kandidatai gali pretenduoti daugiau nei į vieną kompetencijų sritį, nurodytą skelbimo priedo – Aprašo 3.6 papunktyje, tačiau bus atrenkami 3 nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai, turintys šias skirtingas kompetencijas:

  • strateginis planavimas ir valdymas (korporatyvinis valdymas) (1 narys);

  • finansai, investicijos ir (ar) rizikų valdymas (1 narys);

  • žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų valdymas (1 narys).

Kandidatų, pretenduojančių į Bendrovės nepriklausomus stebėtojų tarybos narius, atrankos būdas – pokalbis.

Kandidatai skelbimo priedo – Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus Finansų ministerijai pateikia per 20 kalendorinių dienų nuo šios atrankos paskelbimo Finansų ministerijos http://www.finmin.lt/ ir Bendrovės http://www.le.lt/ interneto svetainėse, t.y. iki 2017 m. liepos 10 d. imtinai.

Kandidatai dokumentus Finansų ministerijai gali pateikti šiuo adresu: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius, toliau nurodytais būdais:

1) asmeniškai; dokumentai priimami kabinete Nr. 207 ir (ar) 215;

arba

2) paštu – registruotu laišku, adresu Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius;

arba

3) elektroniniu paštu – Asta.Sinkeviciene@finmin.lt.

Kontaktinis asmuo – Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Sinkevičienė, tel. 8 (5) 2194 471, el. p. Asta.Sinkeviciene@finmin.lt.

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rūta Muzikevičienė, tel. 8 (5) 2390 183, el. p. Ruta.Muzikeviciene@finmin.lt.

Dokumentai asmeniškai priimami: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės patronuojančios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB stebėtojų tarybos narių atrankos aprašas.

1 priedas. Prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija

2 priedas. Interesų deklaracija

3 priedas. Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo ir tvarkymo