Turto banko nepriklausomų valdybos narių atranka

Galioja iki

2018-02-25

Lietuvos Respublikos finansų ministerija įgyvendinanti valstybės įmonės Turto banko (įmonės kodas 112021042; įregistruota Juridinių asmenų registre, buveinės adresas Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius) savininko teises ir pareigas, skelbia 3 nepriklausomų valstybės įmonės Turto banko (toliau – Įmonė) valdybos narių atranką.

Įmonės valdybos nario kadencija – 4 metai.

Įmonės interneto svetainė http://www.turtas.lt/, nuoroda įmonės interneto svetainėje į Įmonės strategiją http://www.turtas.lt/wp-content/uploads/2017/09/VĮ-Turto-banko-2017-2020-metų-strateginis-veiklos-planas.pdf Informacija apie Įmonę skelbiama Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje http://vkc.sipa.lt/imones/turto-bankas

Pretenduojantys į Įmonės nepriklausomus valdybos narius kandidatai turi atitikti:

– bendruosius reikalavimus, nurodytus skelbimo priedo, kuris yra šio skelbimo sudėtinė dalis – Valstybės įmonės Turto banko valdybos narių atrankos aprašo (toliau – Aprašas) 5 punkte;

– specialiuosius reikalavimus, patvirtintus finansų ministro 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-34, nurodytus skelbimo priedo – Aprašo 6 punkte;

– nepriklausomumo kriterijus, nurodytus skelbimo priedo – Aprašo 3.6 papunktyje.

Kandidatai gali pretenduoti daugiau nei į vieną kompetencijų sritį, nurodytą skelbimo priedo – Aprašo 3.4 papunktyje, tačiau bus atrenkami 3 nepriklausomi valdybos nariai, turintys šias kompetencijas šiose srityse:

strateginio planavimo ir valdymo (nekilnojamojo turto valdymo principų išmanymas būtų vertinamas kaip privalumas) (1 narys);

finansų valdymo (1 narys);

žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų valdymo (1 narys).

Kandidatų, pretenduojančių į Įmonės nepriklausomus valdybos narius, atrankos būdas – pokalbis.

Kandidatai skelbimo priedo – Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus Įmonei pateikia per 20 kalendorinių dienų nuo šios atrankos paskelbimo Įmonės http://www.turtas.lt/ interneto svetainėje, Juridinių asmenų registre dienos, t. y. iki 2018 m. vasario 25 d. imtinai.

Kandidatai dokumentus Įmonei gali pateikti šiuo adresu: Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius, toliau nurodytais būdais:

1) asmeniškai; dokumentai priimami kabinete Nr. 216 (iš anksto suderinus laiką);

arba

2) paštu – registruotu laišku, adresu Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius,

arba

3) elektroniniu paštu – Jolita.Grieze@turtas.lt

Kontaktinis asmuo – Jolita Griežė, Personalo ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 852780942, el. p. Jolita.Grieze@turtas.lt

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Daiva Baliukonienė, Personalo ir administravimo skyriaus vadovė, tel. 852780912, el. p. Daiva.Baliukoniene@turtas.lt

Dokumentai asmeniškai priimami: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val., pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

PRIEDAS. Valstybės įmonės Turto banko valdybos narių atrankos aprašas.

1 priedas. Prašymas  ir sąžiningumo deklaracija

2 priedas. Interesų deklaracija